Nieuws

Organische bemesting en MAP 4 doorheen de biologische kleinfruitsector

Gepubliceerd op
18 maart 2014

In 2011 zorgde de komst van MAP 4 voor heel wat bezorgdheid. Er leefden vele vraagtekens, of en hoe de verstrengde wetgeving kon worden gecombineerd met een goede gewasopbrengst en vruchtkwaliteit in de aardbeien- en frambozenteelt.

In de biologische teelt van aardbeien, wat vaak nog een tweejarige of driejarige teelt is, is de grootste uitdaging om voldoende stikstof te voorzien zonder een te hoog nitraatresidu in het najaar. Een meer beperkte voorraadbemesting gevolgd door bijbemesting via fertigatie is in de biologische teelt immers niet goed realiseerbaar, omdat enkel met organische meststoffen mag worden gewerkt. De biologische teelt van houtig kleinfruit is meerjarig en wordt meestal overkapt om oogstverliezen te voorkomen. Door de overkapping is er niet alleen minder uitspoeling van nutriënten, de hogere temperatuur onder de tunnels leidt ook tot meer mineralisatie. Het gevolg van deze beide factoren is een mogelijk hoger nitraatresidu in het najaar.

In het kader van het ADLO-demonstratieproject ‘Organische bemesting en MAP 4 doorheen de biologische sector’ werden door het PPK Pamel bemestingsproeven aangelegd in aardbeien en herfstframboos. Het ging hierbij om proeven op het proefcentrum te Pamel en proeven on farm. Er werd gekeken naar de invloed van verschillende bemestingstrappen en verschillende soorten bemesting (groencompost zonder en met kippenmest, organische handelsmeststoffen) op vruchtopbrengst, vruchtkwaliteit en nitraatresidu in het najaar.

Bron: CCBT

Publicatie

Dit verslag geeft een weergave van de resultaten in verband met opbrengst en nitraatresidu.

Meer info

Contact