Nieuws

Organisch materiaal uit reststromen verbeteren bodemweerbaarheid

Gepubliceerd op
5 juli 2016

Het onderzoek van de PPS "Sturen bodemweerbaarheid door toediening organische materialen" is gericht op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen. Dit gebeurt door deze reststromen om te zetten in waardevolle grondstoffen voor het verhogen van de bodemweerbaarheid. Hierdoor kan organisch materiaal uit deze stromen een bijdrage leveren aan een verdere verduurzaming van de landbouw.

Organische reststromen variƫrend van compost tot verenmeel kunnen hergebruikt worden om in de akker- en tuinbouw de bodemkwaliteit te verbeteren. Maar waar moet het materiaal aan voldoen? Welke eisen worden er dan gesteld aan de samenstelling van het organische materiaal? En hoe kun je de waarde van restproducten verhogen?

Dat zijn vragen die aan de orde komen in dit onderzoek waarbij Wageningse onderzoekers vanuit verschillende disciplines samenwerken met een groot aantal financiers en partners: TKI AgriFood, Brancheorganisatie Akkerbouw, Eurofins agro, Nutriƫnten Management Instituut NMI B.V., Darling Ingredients International Holding B.V, ECOstyle B.V., Vereniging Afvalbedrijven (VA), Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR), C4C Holding B.V., van Iperen B.V., PH Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat (RWS) en het Centre for Soil Ecology.

Betere benutting van reststromen

De resultaten van deze privaat-publieke samenwerking maken het mogelijk om reststromen beter te benutten en te verwaarden en dragen bij aan het sluiten van kringlopen. Aan de teeltkant biedt het onderzoek verschillende mogelijkheden voor verdere verduurzaming. Zo kunnen gewassen dankzij de extra organische stof geteeld worden met een lagere chemische input van gewasbescherming en kunstmest. Een hogere bodemweerbaarheid biedt ook een alternatief voor chemische grondontsmetting. Toepassing van organische (rest)materialen draagt tevens bij aan een algehele versterking van de bodemkwaliteit op aspecten zoals vocht huishouding, mineralen leveren, bodemstructuur en het verlagen van emissies naar omgeving dankzij vermindering van de uitspoeling.

Meer samenwerking

Binnen de PPS voor het verbeteren van bodemweerbaarheid door gebruik van organische materialen uit reststromen wordt ook samengewerkt met een team van reeds lopende projecten in de PPS Duurzame Bodem.

Meer informatie

Contact

Joeke Postma, Wageningen UR, joeke.postma@wur.nl