Nieuws

Opvolging N-min in bio fruitaanplantingen

Gepubliceerd op
1 april 2014

In 2011 is pcfruit vzw - Proeftuin pit- en steenfruit, in samenwerking met de Vakgroep Biologische Fruitteelt, reeds gestart met het nemen van bodemstalen om een eerste indicatie te bekomen van de reststikstof op de bio fruitpercelen. Hieruit bleek alvast dat er grote verschillen waren tussen de bedrijven en tussen de percelen onderling. Binnen dit project werden deze percelen meer gedetailleerd opgevolgd zodat we meer inzicht kunnen bekomen in het volledige bemestingsplaatje.

Binnen MAP4 komen zowel de stikstof- als de fosforbemesting meer onder druk te staan. Wat de biologische fruitteelt betreft zijn er 2 knelpunten nl. de kennis van de stikstofreserve (o.a. reststikstof in het najaar) en de beperking van de fosforbemesting tegen 2018, waarbij men streeft naar een maximale bemesting van 55 E P2O5.

In 2011 zijn we binnen pcfruit vzw - Proeftuin pit- en steenfruit, in samenwerking met de Vakgroep Biologische Fruitteelt, reeds gestart met het nemen van bodemstalen om een eerste indicatie te bekomen van de reststikstof. Hieruit bleek alvast dat er grote verschillen waren tussen de bedrijven en tussen de percelen. Zelfs in een droog najaar als 2011 kwamen er grote schommelingen voor. Binnen dit project willen we deze percelen meer gedetailleerd opvolgen zodat we meer inzicht kunnen bekomen in het volledige bemestingsplaatje.

In overleg met de Vakgroep Biologische Fruitteelt werden 4 appel- en 4 perenpercelen gekozen, die telkens een andere vorm van bemesting hebben gehad.

Bron: CCBT

Publicatie

Opvolging N-min in bio fruitaanplantingen

Contact

J. Vercammen, jef.vercammen@pcfruit.be en A. Gomand, ann.gomand@pcfruit.be