Nieuws

Opvolgers gezocht voor het boerenbedrijf

Gepubliceerd op
18 augustus 2010

Bedrijfsopvolging is een serieus aandachtspunt in de biologische en multifunctionele landbouw. In een focusgroepbijeenkomst met biologische en/of multifunctionele ondernemers en vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties, accountants- en adviesbureaus, banken en onderwijsinstellingen zijn knelpunten rond bedrijfsopvolging in de biologische en multifunctionele landbouw geïnventariseerd en oplossingsrichtingen en aanbevelingen geformuleerd.

Knelpunten

De vier belangrijkste knelpunten bij een bedrijfsovername, die in feite gelden voor de hele Nederlandse landbouw, zijn:

  1. onvoldoende beschikbaarheid van geschikte bedrijfsopvolgers als gevolg van een mismatch tussen over te nemen bedrijven en competenties van potentiële overnamekandidaten, evenals een ongunstig ondernemersklimaat;
  2. onvoldoende procesbegeleiding door externe deskundigen;
  3. grote vermogensbehoefte voor overname onroerend goed;
  4. ongeschiktheid van of in veel gevallen onbekendheid met de beschikbare juridische rechtsvormen voor agrarische ondernemingen.

Aanbevelingen focusgroep

Een focusgroep heeft aanbevelingen gedaan voor het ministerie van LNV, de Vakgroep Biologische Landbouw en de Task Force Multifunctionele Landbouw. Met name voor samenwerkingsverbanden in de biologische en multifunctionele landbouw, maar ook bij andere partijen in de agrarische sector, ligt een nadrukkelijke rol bij het faciliteren en stimuleren van:

  • een positieve beeldvorming van de landbouw en haar rol in de samenleving;
  • adequate opleidingen voor toekomstige en huidige agrarische ondernemers;
  • het samenbrengen van de vraag naar en het aanbod van bedrijfsopvolgers;
  • de inzet van professionele coaches voor de externe begeleiding in het proces van bedrijfsovername;
  • (bewustwording van) fiscale en juridische voorzieningen om de grote vermogensbehoefte voor bedrijfsovername te verminderen en/of beter te spreiden.

Door het onderzoek van LEI en PPO van Wageningen UR wordt bovendien meer zicht verkregen op de vitaliteit en het toekomstperspectief van bedrijven in de gangbare, biologische en multifunctionele landbouw in Nederland.

Downloads

Meer downloads

Links