Nieuws

Oplossingen voor bodemmoeheid in de fruitteelt

Gepubliceerd op
26 februari 2013

Mineralen zijn nodig voor een goede weerstand, gezondheid, groei en productie van melkvee (schapen, geiten, koeien). Melkvee op rantsoenen van uitsluitend ruwvoeder krijgen vaak onvoldoende mineralen, met name koper en selenium. Kruiden bevatten meer mineralen dan gras. Biokennisbericht Zuivel en Rundveevlees #29 beschrijft wat melkveehouders kunnen verwachten van kruiden voor de mineralenvoorziening van melkvee.

Het wortellesie-aaltje (Pratylenchus penetrans) en plantpathogene schimmels zoals Pythium en Phytophthora kunnen problemen veroorzaken bij de herinplant van fruitteelt. Mogelijk spelen ook andere factoren als aaltjes-schimmel complexen een rol. Door een slechte wortelontwikkeling ontstaat een zwakke groei, onvoldoende productie, een kleine vruchtmaat en een slechte vruchtkwaliteit.

In het bioKennisbericht worden drie geschikte biologische behandelingen tegen bodemmoeheid beschreven zoals Zwarte braak, Tagetes (Afrikaantjes) en Biologische grondontsmetting (BGO).

Ook minder effectieve of geschikte methoden zoals Biofumigatie en Compost komen aan de orde.

De effecten van biologische bestrijding op het groei- en productieniveau en op de bodemstructuur zijn onderzocht en worden beschreven. Ook bodemverbeteraars en bemesting kunnen nieuwe bomen een goede start geven. Watergeven aan jonge bomen bij herinplant is onontbeerlijk. Relatief nieuwe methodes zoals het inzetten van mycorrhizaschimmels en dan vooral Arbusculaire Mycorrhizale Fungi (AMF) lijken positief te werken, maar moeten nog nader worden onderzocht. Bodemverbeteraars en dan vooral de kalkpreparaten blijken in het onderzoek een goede invloed te hebben op de groeikracht.

Downloads

Meer downloads

Links