Nieuws

Opfokhennen groeien beter bij minder stress en meer aandacht

Gepubliceerd op
4 februari 2013

Vermijden van stress en voldoende tijd en aandacht voor opfokhennen bevordert hun groei en ontwikkeling. Dat blijkt uit interviews en literatuuronderzoek naar geschikte maatregelen voor een betere groei en ontwikkeling van biologische opfokhennen. Aanleiding voor de studie was de vaststelling vanuit de praktijk dat deze dieren moeilijk op gewicht te krijgen zijn.

Minder vaccinatiestress

Het onderzoek van het Louis Bolk Instituut laat zien met welke stressoren commercieel pluimvee te maken kan krijgen en hoe stress beperkt kan worden. Zo ondergaan opfokhennen een intensief vaccinatieschema. De stress die dit veroorzaakt komt zowel door de vaccinatiehandeling zelf als door het gebruikte middel. Vaccinatiestress voorkomen of verminderen kan door het aanpassingsvermogen en de weerstand van de hen te vergroten. Dit laatste kan bijvoorbeeld door het voorkomen van stress bij de ouderdieren, het zorgen voor optimale omstandigheden tijdens het broedproces en het direct beschikken over voer en water na uitkomst van de eieren. Dit stimuleert het immuunsysteem en verhoogt de weerstand tegen ziekteverwekkers. De stressdruk verlagen kan ook door het aantal toegediende vaccinaties per ronde kritisch te benaderen en de bewustwording onder pluimveehouders over het effect van (extra) entingen te vergroten.

Ontwikkeling kuiken tot leghen

In de literatuur is gevonden dat het seizoen waarin de kuikens worden geboren en opgefokt, een grote invloed heeft op hun ontwikkeling. Hennen die geboren zijn in de zomer, hebben vaker een onevenwichtige groei, meer uitval en een mindere lichaamsconditie. Hennen geboren in de herfst doen het wat deze parameters betreft een stuk beter. Kuikens die opgroeien bij een moederkloek ontwikkelen zich goed. Ze synchroniseren dan hun activiteiten aan die van de kloek en besteden tijd aan eten en minder tijd aan staan en op de stok zitten.

Meer aandacht

Zowel vertegenwoordigers van broederijen als opfokkers geven in de interviews aan dat de interactie tussen opfokker en opfokbegeleider cruciaal is. Opfokbegeleiders moeten technisch en communicatief goed zijn uitgerust om biologische opfokkers van relevante ondersteuning te voorzien. Een belangrijk aandachtspunt voor opfokkers is het vermijden of verminderen van alle mogelijke vormen van stress binnen de eigen bedrijfsvoering. Centraal daarbij staan voldoende tijd en aandacht voor de jonge kuikens. Dit helpt om de kuikens goed hun weg in het huisvestingssysteem te laten vinden en mogelijke problemen voor te blijven.

Downloads

Meer downloads

Links