Nieuws

Opfok biggen: eerst warm, dan koud

Gepubliceerd op
13 september 2007

Biggen die koud (130C) gehuisvest worden tijdens de zoog- en opfokperiode nemen meer voer op en groeien sneller. Ze brengen door het hogere aflevergewicht € 5,00 meer op aan het einde van de opfok dan warm (220C) gehuisveste biggen. Bovendien levert koud huisvesten een energiebesparing op van € 0,80 per afgeleverde big. Nadelen zijn dat in koude kraamafdelingen meer biggen worden doodgelegen door de zeug en dat de vleesvarkens bij afleveren dikker spek en een lager vleespercentage hebben waardoor ze minder opbrengen aan de slachtlijn.

Om de voordelen van het koud huisvesten te benutten en de nadelen kleiner te maken, adviseren de onderzoekers het volgende:

  • Biggen de eerste twee à drie weken na de geboorte warm huisvesten om de kans op doodliggen te verkleinen.
  • Twee à drie weken na de geboorte de verwarming uitzetten om voeropame en groei van de biggen zowel voor als na spenen te stimuleren en energie te besparen. De ruimtetemperatuur moet echter niet lager zijn dan circa 15 graden omdat bij lagere temperaturen de vetaanzet bij de dieren toeneemt.

Meer informatie:
Klik hier voor het volledige rapport "Effect van temperatuur tijdens de opfok op de slachtkwaliteit van biologisch gehouden vleesvarkens".