Nieuws

Op naar nog beter dierenwelzijn biologisch melkvee

Gepubliceerd op
23 juni 2010

Wageningen UR Livestock Research geeft een actueel en bruikbaar overzicht van de welzijnsprestaties van de biologische veehouderijsectoren en welke ontwikkelingen op dat gebied gaande zijn. Het overzicht is gemaakt in opdracht van Bioconnect. Aan de hand van verbeteragenda’s, eerder afgestemd met vertegenwoordigers vanuit de sectoren, geven de onderzoekers aan waar en hoe nog welzijnswinst te behalen is.

Een aantal verbeterpunten speelt bij meerdere sectoren, zoals het kunnen omgaan met 100% biologisch voer, optimaliseren ruwvoergift, verbeteren weerstand tegen infecties, verlagen infectiedruk, optimaliseren uitlopen/weides en aanbod van daglicht. Andere verbeterpunten zijn juist sectorspecifiek. Bij melkvee is het praktijkrijp maken van nieuwe concepten als familiekuddes en kalveren bij de koe een belangrijk onderwerp. Voor de biologische melkveesector zijn het zoeken naar alternatieven voor onthoornen, het bestrijden van mastitis en leverbot en het verder stimuleren van (onbeperkte) weidegang belangrijke aandachtspunten.

Praktijkrijp maken stalontwerpen

De afgelopen jaren zijn stalontwerpen voor het houden van familiekuddes ontwikkeld en de volgende stap is deze praktijkrijp te maken. Onderdeel daarvan is het praktijkrijp maken van een meer natuurlijke opfok aan de hand van het concept ‘kalveren bij de koe’.

Zoeken naar alternatieven

Onthoornen past niet bij de ambitie van de biologische melkveesector om in de toekomst koeien met hoorns te houden. De oplossing moet worden gezocht in aanpassing van de (biologische) houderij, eerder dan inzetten op hoornloosheid.
Verder kent de biologische melkveehouderij meer factoren die het risico op een hoog celgetal of uierontsteking (mastitis) vergroten. Ook leverbot vormt een toenemend probleem door nattere omstandigheden, hogere temperaturen en beperkte behandelmogelijkheden van melkgevende dieren. Daarom moeten in de biologische bedrijfsvoering ziektepreventie en verhogen van de algemene weerstand van melkvee in toenemende mate speerpunten zijn. Door beperkingen in medicijngebruik en de steeds uitgebreidere weidegang loopt biologisch melkvee nu eenmaal meer risico.

  • Contact informatie: Marko Ruis, Wageningen UR Livestock Research

Downloads

Meer downloads

Links