Nieuws

Ontwerpen voor biologische varkens: Natuurzuiver - Dierenwelzijn - Kringlopen

Gepubliceerd op
22 februari 2010

De biologische varkenshouderij is een dynamische sector. Ze is volop bezig met duurzame ontwikkeling. En dat gaat door, want ook in de toekomst wil ze haar onderscheidende positie blijvend waarmaken. Daarom is een ontwerp van een biologisch varkensbedrijf gemaakt dat dient ter inspiratie en discussie om zo een dynamische, frisse en gezonde biologische varkenshouderij in 2025 te blijven.

De biologische varkenshouderij is een relatief jonge sector. Eind jaren tachtig bestond de biologische varkenssector uit een klein aantal bedrijven met een bonte verzameling aan houderijsystemen. In de jaren negentig groeide het aantal bedrijven en werden de meeste varkens in aangepaste gangbare stallen gehouden. Afgelopen jaren zijn ook veel nieuwe biologische kraam- en vleesvarkensstallen gebouwd met een toenemende uniformiteit. De biologische sector beseft dat in het komende decennium weer een slag gemaakt moet worden met extra aandacht voor bijvoorbeeld welzijn, klimaat, milieu, arbeid en imago. Je zou dat de ‘derde generatie’ biologische stallen kunnen noemen. Deze ontwikkeling is onder andere nodig zodat de biologische sector zich duidelijk kan blijven onderscheiden van de gangbare varkenshouderij in de toekomst.

Het project Varkansen ontwerpt in interactie met varkenshouders en andere belanghebbenden, een integraal duurzame gangbare varkenshouderij die de behoeften dekt van alle partijen. Zo is er ook een nieuw ontwerp van een biologisch varkensbedrijf gemaakt. Dit gebeurde zoveel mogelijk parallel aan het gangbare traject. Voor specifieke biologische aspecten werd er gebruik gemaakt van de kunde en ervaring uit de biologische sector. Terugkerende kernwoorden in de gesprekken waren natuurlijk uitstraling, goed dierenwelzijn, gesloten kringlopen, gezond voer en gezonde dieren, transparante productie en fair trade in de keten. Toelichting op deze kernwoorden kunt u lezen in de brochure.

Het ontwerp dient ter inspiratie en discussie voor toekomstige bouwplannen. Het kan als kapstok worden gebruikt voor het uitwerken van onderdelen in nieuw- en verbouw. Wilt u gaan ver- of nieuwbouwen, neem dan contact op met Herman Vermeer.

Downloads

Meer downloads

Links