Nieuws

Onkruidbeheersing in kleinfruitsector

Gepubliceerd op
17 augustus 2017

In een CCBT-project onderzoekt Proefcentrum Pamel verschillende methoden om onkruid te onderdrukken in kleinfruit. Wat is de rol van de inzet pluimvee hierin? Welke zijn de meest hardnekkige wortelonkruiden en hoe zijn het best te bestrijden? Welke materialen kunnen bijvoorbeeld het onkruid in de plantstrook bij frambozen onderdrukken?

In juli werden op Proefcentrum Pamel 20 vleeskuikens ingezet op een perceel kleinfruit. In dit gedeelte van het project gaan we na hoe pluimvee kan ingezet worden voor onkruidbeheersing in kleinfruit. We willen graag nagaan wat een ideale bezettingsgraad is van vleeskuikens. Ook gaan we na hoe snel een groep kuikens moet omgeweid worden naar een aangrenzend perceel om schade aan het wortelgestel te voorkomen.

In een ander gedeelte van het project werken we rond wortelonkruiden. We brengen het voorkomen van hardnekkige wortelonkruiden in beeld bij verschillende telers, teelten en bodems. Daarnaast vergelijken we enkele beheersingsmethodes zoals afdekking en mechanische beheersing. 

Kleinfruit2.png

Op de foto hiernaast kan je van voor naar achter de volgende materialen zien:

 1. groen-witte kuilplastic (referentie-object op onbewerkte grond);
 2. doorschijnende plastic folie;
 3. groen-witte kuilplastic;
 4. antiworteldoek;
 5. groen-witte kuilplastic folie verzwaard met antiworteldoek.

In de loop van komende weken volgen we hier de ontwikkeling van onkruiden op. Op de percelen helemaal achteraan de foto zullen volgende soorten mechanische beheersing toegepast worden: schoffelen, frezen en bewerken met een triltand-eg.
In nóg een ander deel van het project rond onkruid, werden er vandaag in Ternat in een zelfpluktuin verschillende materialen aangelegd om onkruid te beheersen in de plantstrook van een aanplant frambozen in openlucht.

kleinfruit3.png

Op bovenstaande foto zie je van links naar rechts volgende materialen of methodes om onkruid te beheersen:

 1. schoffelen;
 2. blanco object (geen behandeling);
 3. grasklaver ingezaaid op plantstrook als bodembedekker;
 4. bio-afbreekbare (tijdelijke) antiworteldoek;
 5. compost;
 6. sylvesterschors. 

In de loop van de komende maanden houden we per object bij hoeveel manuren het vergt om het onkruid te beheersen en berekenen we de kostprijs per object om zo te bepalen welke van deze methoden het meest efficiënt is. 

Bron: CCBT

Contact

Sarah Fonteyn, Proefcentrum Pamel, proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be