Nieuws

Onkruid tijdig te lijf

Gepubliceerd op
20 februari 2009

Voor beheersing van onkruid is veel mechanisatie beschikbaar, maar voor specifieke teelten zoals bloementeelt is maatwerk nodig. Binnen het bedrijfsnetwerk buitenbloemen is veel aandacht besteed aan onkruidbestrijding. De resultaten uit het onderzoek zijn nu gebundeld.

Vanwege steunpalen en gaas in het gewas zijn schoffelmachines of wieders lastig in te zetten. De teler is dan aangewezen op alternatieve methoden om het onkruid te onderdrukken. Voor de teelt onder glas worden afdekmaterialen gebruikt, naast folie is ook schorscompost geschikt als afdekmateriaal. Voor Centaurea lijkt stro effectief tegen onkruid. Het aanbrengen van natuurlijk afdekmateriaal heeft soms invloed op de mineralenopname. Koolstofrijk afdekmateriaal bindt bij het inwerken stikstof, die dan niet voor het gewas beschikbaar komt. In de proeven onder glas werd nauwelijks effect gezien na het afdekken met stro.

In meerjarige teelten is worteldoek geschikt als afdekmateriaal. Naast de prijs voor het materiaal heeft het afdekken ook nadeel bij het bijbemesten van het gewas. De kosten van afdekmaterialen varieert van € 0,16 (stro) tot € 2,90 (Franse Bark) per m2.

Klik hier voor de samenvatting en de volledige tekst van het rapport 'Onkruidbestrijding in biologische teelt van snijbloemen' door Van der Helm, Van der Lans, Kerstens en Bleeker.

Klik hier voor advieskaart onkruidbeheersing.