Nieuws

Ondiep ploegen bevordert bodemleven en mineralenrijkdom

Gepubliceerd op
14 februari 2013

Ondiep ploegen zorgt voor meer mineralen en organische stof in de bovenste teeltlaag, een actiever bodemleven, minder nitraatuitspoeling en een beter zaaibed. Dat blijkt uit een literatuurverkenning door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving naar huidige kennis en praktijkervaringen over ondiep ploegen.

Bodemkwaliteit en grondbewerking staan sterk in de belangstelling. Een aantal telers in Nederland is de afgelopen jaren overgegaan op vormen van minimale en niet-kerende grondbewerking. Voor een grotere groep is dit door de grondsoort of geteelde gewassen niet mogelijk. Voor hen is ondiep ploegen mogelijk een tussenoplossing. Bij ondiep ploegen is sprake van een ploegdiepte van 10 tot 20 cm. Bij standaard ploegen wordt een ploegdiepte tussen de 20 en 30 cm aangehouden.

Voor- en nadelen

Volgens het onderzoek heeft een geringere ploegdiepte een positieve uitwerking op de bodem. Het bevordert meer en actiever bodemleven, meer mineralen en organische stof in de bovenste teeltlaag, de mogelijkheid van voorjaarsploegen op kleigrond, minder nitraatuitspoeling, vlak ploegwerk en minder risico op structuurbederf. Daarnaast resulteert het in een beter zaaibed, een hogere capaciteit en een lager brandstofverbruik. Uit de literatuur is niet af te leiden of ondiep ploegen uiteindelijk ook leidt tot hogere opbrengsten.

Ondiep ploegen heeft volgens de verkenning ook nadelen: een toenemende onkruiddruk, minder reparatie van verdichtingen, rijsporen en kuilen, moeilijker onderwerken van gewasresten en onvoldoende grip bij natte omstandigheden, waardoor ploegen als de Ecoploeg minder inzetbaar zijn.

Succesvoorwaarden

Voorwaarden om ondiep ploegen tot een succes te maken zijn onder meer het voorkomen van rijsporen, verdichtingen en kuilen, en het vermijden van grote hoeveelheden gewasresten. Ondiep ploegen kan goed gecombineerd worden met de toepassing van een rijpadensysteem. Verder is meer kennis en ervaring gewenst over de effecten van ondiep ploegen op de nutriƫntenefficiƫntie en over haar uitwerking in combinatie met bijvoorbeeld niet-kerende grondbewerking of standaard ploegen.

De literatuurverkenning is uitgevoerd in opdracht van de BioConnect productwerkgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroenten en de themawerkgroep Bodem en Kringlopen.

Downloads

Meer downloads

Links