Nieuws

Onderzoek wilde tomaten maakt 'onze' tomaat gewild

Gepubliceerd op
23 juni 2014

Onderzoekers van Wageningen UR reizen naar verre oorden om wilde plantensoorten te verzamelen. Plantenveredelaars gebruiken die wilde planten om moderne groenten lekkerder en gezonder te maken. Tijdens de Publieksmiddag 'Wilde planten en moderne groenten' komen bezoekers alles te weten over het verzamelen en nuttig gebruiken van wilde plantensoorten.

Op zaterdag 28 juni organiseren het Wageningen UR Plant Breeding, het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland van Wageningen UR en Louis Bolk Instituut de Publieksmiddag 'Wilde planten en moderne groenten'. Het evenement vindt plaats in gebouw Futurum op Wageningen Campus.

Genenbanken over de hele wereld beheren zaden van wilde plantensoorten, die familie zijn van onze moderne groenten, zoals wilde tomaten, wilde sla en wilde spinazie. Plantenveredelaars vinden in die wilde planten eigenschappen om moderne groenten weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen.

Onderzoekers van de Nederlandse genenbank vertellen over het verzamelen van wilde soorten. Van bijvoorbeeld wilde sla, wilde prei en wilde spinazie. Bezoekers krijgen een kijkje in de keuken van het onderzoek dat de ontwikkeling van die moderne rassen ondersteunt. En een plantenveredelaar laat zien waarom wilde spinazie zo belangrijk is voor de spinazie van zijn zaadbedrijf.

Tussen 13.00 een 14.00 uur zijn er lezingen over de genenbank en plantenverdeling. Daarna kan een bezoek worden gebracht aan diverse onderzoekslocaties.

Programma: 

  • 13:00 uur: Opening, Edith Lammerts van Bueren, Wageningen UR & Louis Bolk Instituut
  • “Er gloort iets moois aan de horizon” - Verzamelmissies van wilde verwanten en oude rassen van groenten: context en ervaringen. Chris Kik, hoofdcurator, Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland, Wageningen UR
  • “Wat van ver komt is nog niet direct beter” - Wilde planten in het veredelingsonderzoek. Olga Scholten, onderzoeker en programmaleider Groene Veredeling, Wageningen UR Plant Breeding
  • “Wilde spinazie is niet te koop” - Het gebruik van wilde planten door een veredelaar. Jan de Visser, spinazie-veredelaar, PopVriend in Andijk
  • 14:00 - 15:15 uur  Bezoek aan genenbank, kassen en proefveld

Bron: Groene veredeling

Meer informatie

Publieksdag Wilde planten en moderne groenten

Contact

Edith Lammerts van Bueren, WU Plantenwetenschappen en Louis Bolk Instituut, edith.lammertsvanbueren@wur.nl