Nieuws

Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2013

Gepubliceerd op
29 april 2014

ILVO en Inagro onderzochten de effecten van niet-kerende bodembewerking, groenbemesting en maaimeststoffen op de nutriëntencyclus en de opbrengst van biologisch geteelde gewassen. Zij voerden deze veldproeven uit in het kader van het TILMAN-ORG-project dat eerder ook al werd toegelicht in BIOpraktijk

Zowel bij ILVO als bij Inagro werd het proefopzet van 2012 verder gezet in 2013. In 2012 werd op beide percelen herfstprei geteeld (ras Antiope), in 2013 was dit knolselder (ras Rowena). Ploegen werd nogmaals vergeleken met een niet-kerende bewerking (met Actisol). Op het ILVO-proefveld werden er met een bemesting van nul, 10 en 20 ton grasklaver maaimeststof per ha drie trappen ingesteld qua aanvoer van stikstof, met name nul, 100 en 200 kg stikstof per hectare.

De grasklaver werd het jaar tevoren gewonnen van het aanpalende stuk land, gehakseld en ingekuild. Een derde factor bestond uit het al dan niet toevoegen van compost, à rato van 33 ton per ha. De proef op ILVO werd aangelegd in vier herhalingen. De veldproef op Inagro ligt aan sinds 2006 en bestaat uit twee stroken waarvan de ene kerend door ploegen en de andere niet-kerend bewerkt wordt. In 2013 werd er dezelfde grasklaver maaimeststof gebruikt als op ILVO, maar dan in twee trappen: 100 en 200 kg stikstof per hectare. Er werd in beide proeven bewust geen bijbemesting toegepast, om de werking van de basisbemesting in beeld te krijgen.


Bron: CCBT

Publicatie

Onderzoek naar niet-kerende bodembewerking en groenbemesters: resultaten veldproeven 2013

Meer informatie

Dossier: Niet-kerende grondbewerking in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

http://www.ilvo.vlaanderen.be

Contact

Ir. Koen Willekens (ILVO), koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be