Nieuws

Onderzoek naar fokkerij en management hennen met vrije uitloop

Gepubliceerd op
6 oktober 2014

Het project Low Input Breeds heeft onder andere onderzoek gedaan naar fokkerij en management voor leghennen in vrije uitloopsystemen. Een van de resultaten was dat er geen duidelijke verschillen waren tussen rassen leghennen wat betreft percentage tweede soort eieren en gehaltes aan onverzadigde vetzuren. Tegen de verwachting inwas de hoeveelheid onverzadigde vetzuren is in de winterperiode wat hoger dan in de zomer.

Het EU project Low Input Breeds richt zich op de verbetering van de productieresultaten van ‘low input’ systemen voor leghennen, varkens, melkvee en schapen. In het deelproject over pluimvee is onderzoek gedaan naar de verschillende systemen voor leghennen met vrije uitloop.

Het doel van het project was inzicht krijgen in hoeverre fokkerij en management aangepast moeten worden voor het houden van leghennen in vrije uitloopsystemen.

Vergelijkingen tussen bedrijven

Het project had een looptijd van vier jaar. In eerste instantie werden pluimveehouders in Zwitserland, Frankrijk en Nederland geïnterviewd. In een later stadium werden in Zwitserland en Nederland 40 bedrijven bij twee opvolgende koppels bezocht, waarmee vergelijkingen tussen bedrijven en in de tijd zijn gemaakt.  Er waren vier onderdelen in het project:

  1. Het ontwikkelen, testen en optimaliseren van rassen legkippen die geschikt zijn voor vrije uitloopsystemen en biologische bedrijfsvoering.
  2. Het optimaliseren van het management op het gebied van voeding en verenpikken bij vrije uitloop en biologische bedrijven.
  3. Het analyseren en verlengen van de productieperiode (levensduur) van legkippen.
  4. Het analyseren van de kwaliteitskenmerken van het ei.

Genotype aangepast aan vrijloop en biologisch

Tijdens de looptijd van het project is het verschil tussen  vrije uitloop en biologische leghennen enerzijds en scharrel- en kooihennen anderzijds in eiproductie en sterfte kleiner geworden. De beschikbare genotypen, maar zeker ook de werkwijze bij de opfok van de hennen, waren meer aangepast aan biologische en vrije uitloopsystemen. Uit modelberekeningen is wel gebleken dat binnen de biologische systemen bij de huidige voerprijzen een zwaardere kip misschien iets meer winst oplevert dan de huidige rassen.

Eikwaliteit

Er waren geen duidelijke verschillen tussen de merken leghennen in percentage tweede soort eieren. Het is wenselijk een ei te produceren met zoveel mogelijk gezonde vetzuren, zoals Omega 3 of 6. Uit het onderzoek blijkt dat er geen verschillen zijn tussen merken leghennen in deze vetzuren. In de winter leek het gehalte wat hoger dan in de zomer, zeer waarschijnlijk door verschillen in voersamenstelling.

Meer informatie

Contact

Ferry Leenstra, Wageningen UR Livestock Research, ferry.leenstra@wur.nl

Monique Bestman Louis Bolk Instituut m.bestman@louisbolk.nl