Nieuws

Onderzoek Beetle Eater in biologische koolteelt

Gepubliceerd op
19 juni 2008

De Beetle Eater vermindert het aantal rupsen van het koolmotje en volwassen koolwittevliegen in biologisch geteelde witte kool en spruitkool. Echter aanpassing van deze grote zuigmachine is nodig om de effectiviteit te vergroten. Dit blijkt uit oriënterend onderzoek van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.

De Beetle Eater, een grote zuigmachine die voor of achter een tractor gehangen kan worden, is van Canadese afkomst en wordt daar gebruikt om de coloradokever in aardappelen op te zuigen.

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving heeft de Beetle Eater in 2007 uitgetest op praktijkcentra de Broekemahoeve in Lelystad en in Westmaas. Deze zuigmachine is op drie verschillende tijdstippen ingezet bij de beheersing van plagen in witte kool en spruitkool.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de aantallen en het percentage planten bezet met rupsen van het koolmotje en volwassen koolwittevliegen afneemt. Het aantal rupsen van het kleine koolwitje en luizen lijkt eveneens af te nemen, maar dit was niet aantoonbaar.

Het voordeel van de Beetle Eater is dat deze zowel voor de gangbare als biologische teelt inzetbaar is. Vanuit productveiligheid gezien, kan deze zuigmethode tot aan het einde van de teeltperiode worden ingezet. Ook is de zuigmachine niet selectief, wat als voordeel heeft dat alle plaaginsecten die zich niet al te vast vastzuigen aan de plant in principe worden opgezogen. Deze machine zuigt dus ook de natuurlijke vijanden van plagen op. Echter de meeste natuurlijke vijanden kunnen vanuit de omgeving het gewas zo weer koloniseren.

Een nadeel is dat altijd enkele plaaginsecten aan de Beetle Eater zullen ontsnappen, zodat een nultolerantie met deze methode niet haalbaar is. Daarnaast heeft de zuigmethode slechts een korte werkzaamheid. Om plagen te kunnen beheersen, zal de zuigmachine daarom regelmatig met kleine tussenpauzes ingezet moeten worden. Ook is deze machine zwaar, waardoor bij regelmatig inzetten grondverdichting ontstaat en deze niet te gebruiken is onder natte omstandigheden.

Voor toepassing in de praktijk zal de Beetle Eater dus aangepast moeten worden om perspectief te kunnen bieden in de beheersing van plagen in de koolteelt. Momenteel vindt vervolgonderzoek plaats.

Klik hier voor de volledige tekst van van het rapport 'Beetle Eater: perspectieven van een stofzuiger in de koolteelt' door Van den Broek, Van Alebeek, Gruppen, Kamstra en Vlaswinkel.