Nieuws

Omzet multifunctionele landbouw in vier jaar 52 procent gegroeid

Gepubliceerd op
16 april 2012

De omzet in de multifunctionele landbouw is tussen 2007 en 2011 met 52 procent toegenomen tot 491 miljoen euro. Dit is vergelijkbaar met de biologische sector en hoger dan de vollegrondsgroenteteelt. In totaal doen 13.900 bedrijven aan multifunctionele landbouw. Dit is twintig procent van het totaal aantal agrariërs in Nederland. Zij hebben samen dertig procent van de landbouwgrond in gebruik. Dit blijkt uit het onderzoek 'Kijk op Multifunctionele landbouw; OMZET en IMPACT 2007-2011' van Wageningen UR (dat in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw is uitgevoerd). De meting volgde op een nulmeting in 2007 en een 1-meting in 2009.

De groei die tussen 2007 en 2009 zichtbaar was, heeft zich tussen 2009 en 2011 voortgezet. Er zijn grote verschillen in omzet tussen de sectoren die de Taskforce onderscheidt binnen de multifunctionele landbouw. Recreatie is met 156 miljoen euro de grootste sector, gevolgd door boerderijverkoop met 147 miljoen. Daarna volgen natuurbeheer (86 miljoen euro) en zorglandbouw (80 miljoen euro). Kinderopvang (20 miljoen) en educatie (2,2 miljoen) zijn qua omzet het kleinst. Bij kinderopvang zijn er grote verschillen. Zo zorgt een zestigtal bedrijven in de kinderopvang voor 90% van de omzet. Kinderopvang en zorglandbouw zijn de afgelopen jaren het meest in omzet gegroeid. Het agrarisch natuurbeheer is de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven.

In het totaal blijkt in de provincies Groningen, Utrecht, Friesland en Zuid-Holland natuurbeheer in aantal de belangrijkste multifunctionele activiteit. In met name de zuidelijke provincies zijn boerderijverkoop en verwerking relatief belangrijk. Recreatie is een populaire bedrijfstak in Gelderland en Overijssel.

De impact van multifunctionele bedrijven gaat verder dan de inkomsten voor de betreffende bedrijven alleen. Zo werken er gemiddeld meer mensen op een multifunctioneel dan op een regulier agrarisch bedrijf. Ondernemers schenken aandacht aan het landschap en ervaren meer arbeidsplezier. Door de multifunctionele activiteiten op de bedrijven worden contacten met de burger gelegd. Dit onderstreept dat de multifunctionele landbouw niet alleen belangrijk is voor een vitaal platteland, maar ook voor de mensen in de stad.

  • Contact informatie:  Gabe Venema, LEI van Wageningen UR;Arjan Monteny, Kenniscoordinator Taskforce Multifunctionele Landbouw

Downloads

Meer downloads