Nieuws

Omschakeling naar biologische landbouw stimuleren

Gepubliceerd op
10 januari 2008

De biologische sector zoekt met spoed gangbare boeren die om willen schakelen. Er is een groot tekort aan veel biologische producten en dat neemt naar verwachting alleen maar toe. Maar gangbare boeren staan helemaal niet te trappelen. Hoe zijn ze toch te interesseren? Het rapport ‘Stimuleren van Omschakeling naar Biologische Landbouw anno 2007’ geeft dertien aanbevelingen.

Het gaat er in eerste instantie om weer een groep 'potentiële' omschakelaars te krijgen; boeren die serieus over biologische landbouw willen nadenken en vervolgens een afgewogen besluit nemen. Het komt aan op een effectieve, doelgroepgerichte communicatie waarin biologische landbouw wordt neergezet als een normale toekomstgerichte bedrijfsstrategie.

De verantwoordelijkheid om gangbare boeren te interesseren ligt vooral bij de biologische sector, concluderen de onderzoekers. Marktpartijen in de biologische sector kunnen dat doen door meer afzetzekerheid te bieden, toe te zien op een evenwichtige groei en omschakelproducten af te nemen. Voor gangbare ketenpartijen met een biologische poot is het relatief eenvoudig om gangbare boeren te bereiken en ze in contact te brengen met biologische collega’s.

De Taskforce Martktontwikkeling Biologische Landbouw en de ketenmanagers, die zich tot nog toe vooral hebben beijverd voor afzetbevordering, gaan zich nu meer richten op de aanbodkant. Ze hebben een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van biologische marktpartijen en potentiële omschakelaars. De overheid kan stimuleren, faciliteren en discussies op gang brengen.

Klik hier voor de volledige tekst van het rapport "Stimuleren van omschakeling naar biologische landbouw anno 2007" van Van der Waal en Sukkel