Nieuws

Nut van organische bemesting zichtbaar na 12 jaar

Gepubliceerd op
28 juni 2016

Inagro voert sinds 2003 een meerjarige bemestingsproef uit op het biologisch proefbedrijf te Beitem. In deze proef wordt het effect van verschillende bemestingsstrategieën op zowel bodemkwaliteit als gewasopbrengst onderzocht. Na 12 jaar een overzicht van de meest opvallende proefresultaten.

In deze meerjarige proef is sinds 2003 een aantal praktijkgerichte bemestingsstrategieën met stalmest, drijfmest of compost vergeleken in een vaste biologische groenteteeltrotatie. De teeltrotatie bestaat uit: prei, wortel, zomertarwe met onderzaai klaver, koolgewas, aardappel en éénjarige grasklaver. Het doel is de effecten op de bodemkwaliteit en gewasopbrengst van meerjarig compost- en mestgebruik onder verschillende toepassingsregimes na te gaan. Hierbij is er in de verschillende objecten gevarieerd met de aanvoer van organische stof. 

Effect op koolstofgehalte

Vooral groencompost zorgt voor een toename van het organische koolstofgehalte in de bodem. CMC-compost en stalmest zorgen voor een licht stijgend koolstofgehalte. Terwijl het organisch koolstofgehalte in het object met enkel drijfmest en handelsmeststoffen niet stijgt.

Groencompost geeft meer bodemleven

Uit de proef blijkt dat in het object met groencompost, een hoger organische stofgehalte in de bodem bijdraagt tot meer bodemleven. Daarnaast vertoont het een stabielere gewasopbrengst bij een lagere dosis toegediende werkzame stikstof en minder risico op nitraatuitspoeling. 

Fosforgehalte blijft stabiel

De evolutie van het fosforgehalte in de bodem was voor alle objecten stabiel tot licht dalend en onafhankelijk van de hoeveelheid fosfor die jaarlijks werd aangevoerd via organische bemesting. 

Publicatie

Contact

Annelies Beeckman,Inagro, annelies.beeckman@inagro.be