Nieuws

Noordelijke Proefboerderijen en Wageningen UR gaan samenwerken

Gepubliceerd op
8 december 2015

Het praktijkonderzoek van Wageningen UR en Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) gaan nog intensiever met elkaar samenwerken. Beide organisaties zien daarbij grote voordelen voor hoogwaardig toegepast onderzoek, zowel voor gangbaar als biologisch, in de regio Noord-Nederland.

Binnen de Noordelijke akkerbouw is veel vraag naar innovaties. De Agro Agenda Noord-Nederland noemt bijvoorbeeld structurele bodemverbetering en het sluiten van kringlopen als belangrijke speerpunten. Ook op het gebied van precisielandbouw liggen er kansen die aansluiten bij de behoefte van de Noordelijke akkerbouw, denk daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van drones en gewas- en bodemsensoren. SPNA en Wageningen UR gaan samen invulling geven aan projecten rondom bovenstaande thema’s.

Onderzoekslocaties in Groningen

SPNA beschikt over een tweetal goede onderzoekslocaties in de provincie Groningen, met daar omheen een betrokken netwerk van akkerbouwers. Vanuit proefboerderij Kollumerwaard (lichte jonge kleigrond) wordt de akkerbouw in de Friese kuststrook en het Groningse Hogeland bediend. Op deze proefboerderij vindt zowel gangbare als biologische teelt plaats De proefboerderij Ebelsheerd (zware kleigrond) ligt midden in het Oldambt.

Wageningen UR beschikt over zowel wetenschappelijke kennis als praktijkkennis en is een krachtige onderzoek- en innovatieorganisatie. Door de sterke punten van beide organisaties te combineren ontstaat er een nog betere basis voor toegepast onderzoek ten bate van de agrarische sector. Ook zorgt de samenwerking er voor dat (meer) geld vanuit het topsectorenbeleid naar Noord-Nederland komt.

Contact

Erik Toussaint, Wageningen UR, erik.toussaint@wur.nl