Nieuws

Nieuwe wegen voor veredeling gewassen kleine markten

Gepubliceerd op
19 september 2012

Veredeling van rassen passend bij de biologische teelt vormt een belangrijk aspect in de biologische productieketen. Knelpunt is echter dat deze veredeling nog maar langzaam van de grond komt o.a. door de huidige manier van financieren. Alternatieve modellen ontwikkelen voor de financiering van veredeling voor kleine markten, zoals de biologische landbouw, is niet eenvoudig. Het Louis Bolk Instituut wil hieraan een bijdrage leveren.

Voor het veredelingsbedrijfsleven is het nog beperkte biologische areaal een belangrijke bottleneck om te investeren in biologische veredeling. Deze investeringen moeten zij immers terugverdienen uit de zaadverkoop. De huidige manier van financieren van veredeling belemmert dus de ontwikkeling van gewassen met een beperkt areaal en/of beperkte economische waarde.

Innovatieve vormen

De biologische sector heeft behoefte aan innovatieve vormen van financiering en/of organisatie van veredeling om de vicieuze cirkel te doorbreken. Het Louis Bolk Instituut heeft als casus eerst onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de veredeling van komkommer te stimuleren, en op welke wijze dat financieel haalbaar kan worden.

Verbeterpunten

Mogelijke verbeterpunten qua organisatie zijn aanpassing van bestaande veredelingsstrategieën en betere afstemming tussen ketenpartners op Europees niveau. Dit laatste kan ook perspectief bieden op het gebied van financiering. Voor gewassen voor kleine markten is het belangrijk dat veredelaars korte lijnen hebben met telers en elkaars taal leren, o.a. door gezamenlijk gewasprofielschetsen op te zetten en door veredelingscursussen voor telers. Tot slot zou het de moeite waard zijn te verkennen of en op welke wijze een samenwerking tussen veredelaars en telers in het kiezen van ouderlijnen en in de selectiefase – zoals nu bij de aardappel gebeurt – tot de mogelijkheden zou kunnen horen, met name voor zaadvaste rassen en vegetatief vermeerderde gewassen.

Downloads

Meer downloads