Nieuws

Nieuwe producten introduceren via het bedrijfsrestaurant

Gepubliceerd op
24 maart 2009

In hoeverre neemt de consument de ervaring met een nieuw biologisch product in de catering mee naar het eigen huishouden en welke omstandigheden kunnen deze overdracht faciliteren? LEI Wageningen UR presenteerde een model om dit te toetsen en deed vervolgens een praktijkexperiment.

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat het voor korte tijd aanbieden van nieuwe biologische producten in de bedrijfskantine geen direct effect heeft op de bekendheid van de nieuwe producten en maar een beperkt effect heeft op de intentie om het product te kopen. Ook het extra promoten van een nieuw (biologisch) product in het bedrijfsrestaurant lijkt op korte termijn geen effect te hebben. Tot slot blijkt dat consumenten die innovatief zijn en betrokken op biologische producten, deze producten meer waarderen en meer geneigd zijn om ze te kopen.

Klik hier voor het volledige rapport "Bedrijfsrestaurant als springplank : acceptatie van nieuwe biologische producten door introductie in de catering" door Reinders, Zimmermann, Van den Berg.