Nieuws

Nieuwe kansen voor biologische spelt?

Gepubliceerd op
4 december 2014

Biologische spelt kent een stijgend verbruik in de menselijke voeding. Globaal is de vraag groter dan het aanbod. De teelt van biologische spelt komt daarom terug onder de aandacht. In opdracht van ‘Bio zoekt Boer’ onderzoekt Inagro de mogelijkheden van biologische spelt en wil daar de biologische telers rechtstreeks bij betrekken.

Spelt wordt gezien als een ‘oergraan’, maar raakte in Vlaanderen in de verdrukking doordat met tarwe en triticale hogere saldi mogelijk zijn en het logistieke apparaat voor biologische bakgranen slecht is uitgebouwd. Biologische veetelers houden eraan om nog een beperkt areaal spelt te telen om voedertechnische redenen. De voorbije jaren werd er in Vlaanderen jaarlijks ongeveer 20 ha biologische spelt geteeld. Voor zomertarwe en triticale was dit respectievelijk ongeveer 50 en 150 ha.


Het gebruik van spelt is de voorbije jaren sterk toegenomen in de voedingsindustrie. Hierdoor is internationaal de vraag groter dan het aanbod. Voor ongepelde spelt werd het voorbije jaar meer dan 800 € per ton betaald. Op dit moment is sprake van 650 € per ton. De Vlaamse voedingsindustrie wordt doorgaans bediend door de internationale graanhandel. Niettemin is er een toenemende vraag naar lokaal geteelde granen.

Telers kennis laten maken met spelt

In opdracht van ‘Bio zoekt Boer’ onderzoekt Inagro de mogelijkheden van biologische spelt. Via deze opdracht willen ‘Bio zoekt Boer’ en Inagro geïnteresseerde telers opnieuw vertrouwd maken met de teelt van spelt en hen handvaten aanreiken om de logistieke knelpunten weg te werken. De teelt van spelt loopt sterk gelijk met de teelt van wintertarwe en triticale, maar kent niettemin heel wat specifieke aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn zowel ingegeven vanuit de teelt (o.a. bemesting en onkruidbeheersing) als vanuit de markt (bakkwaliteit, samenstelling gluten,…). Deze aandachtspunten worden samengebracht in een teeltgids. Om de logistiek omtrent het pellen te optimaliseren wordt een referentielijst met speltpellers en aanbieders van pelmachines opgesteld. Ook het financiële luik wordt belicht door een analyse van de rendabiliteit van spelt in vergelijking met andere granen.

Bron: CCBT

Contact

Karle Dewaele, Inagro, karel.dewaele@inagro.be