Nieuws

Nieuwe brochure over effecten van organische reststromen en –producten op ecosysteemdiensten van de bodem

Gepubliceerd op
30 maart 2015

Het terugbrengen van biologische reststromen en -producten in de bodem zoals mest, slib of compost kunnen een agronomisch belangrijke waarde hebben als bron voor organische stof voor de bodem en voedingselementen voor gewassen. Organische stof is de basis voor bodemfuncties.

Aangezien biologische reststromen en -producten verschillen door hun herkomst (landbouw, stedelijk of industrieel) en door verschil in behandelingen voor gebruik, heeft dit invloed op de effecten van deze producten op de ecosysteemdiensten waarin ze gebruikt worden. Op korte termijn zijn vooral de effecten door toevoeging van nutriënten zichtbaar. De effecten van organische stof toevoer worden pas op langere termijn zichtbaar en meetbaar.

De resultaten naar de effecten op middellange en lange termijn op ecosysteemdiensten van de bodem uit het onderzoek zijn nu gepubliceerd in een Engelstalige brochure. De veldproeven zijn uitgevoerd binnen twee proeflocaties: de QualiAgro site sinds 1998 en de Colmar proef sinds 2000. Het boekje ‘Input of organic waste products, how does it affect the ecosystem services provided by the soil?’ kunt u gratis downloaden.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Alterra, Wageningen UR samen met INRA, Umea Universiteit Zweden, en Veolia.

Download

Input of organic waste products, how does it affect the ecosystem services provided by the soil?

Contact

Jaap Bloem, Wageningen UR, jaap.bloem@wur.nl