Nieuws

Nieuwe aanpak diergezondheidsmanagement werkt positief

Gepubliceerd op
21 februari 2015

Biologische varkenshouders kunnen antibioticumgebruik verder minimaliseren door nieuwe aanpak diergezondheidsmanagement. Dat blijkt uit de resultaten en praktijkervaringen van het project ‘Naar minimaliseren van antibioticumgebruik in de biologische varkenshouderij’. De resultaten en ervaringen zijn gebundeld in een brochure.

Wageningen UR ontwikkelde in samenwerking met Eijk Interimmanagement, De Groene Weg en de Vereniging Biologische Varkenshouders deze eindbrochure. Het project ging in 2011 van start met als doel een ‘nieuwe’ aanpak voor het diergezondheidsmanagement te vinden waardoor het antibioticumgebruik op het bedrijf nog verder zou kunnen verminderen. Als basis diende een planmatige aanpak, waarin de varkenshouder samen met dierenarts, voervoorlichter en eventuele andere erfbetreders een centrale rol spelen in het managementteam (MT) van het bedrijf. Het MT voert samen een knelpuntenanalyse uit, maakt een plan van aanpak, evalueert de uitvoering en stelt waar nodig bij. Het MT krijgt begeleiding van een externe (veterinaire) coach.

Verbeterstappen binnen nieuwe aanpak

Binnen de keten van De Groene Weg experimenteerden in de afgelopen jaren meerdere varkensbedrijven met deze nieuwe aanpak. Deze aanpak leidde bij verschillende bedrijven tot het verbeteren van de bedrijfsgezondheid en verdere verlaging van het antibioticumgebruik. De gerealiseerde verbeterstappen voor verschillende varkenshouders zijn in beeld gebracht. Voor zowel de vleesvarkens en de zeugen als voor de kraamstal zijn expliciete verbeterpunten geformuleerd. Ook op het gebied van een betere arbeidsorganisatie op de bedrijven zijn er waardevolle ervaringen opgedaan. Daarnaast is er gekeken naar alternatieven voor antibiotica en de rol van de keten in dit proces.

Verbeterpunten vanuit de sector

In de brochure zijn diverse ervaringen van deelnemende varkenshouders opgenomen. Zo heeft een varkenshouder een grote stap gemaakt bij de vleesvarkens. Door onbeperkt start-, run- afmestkorrel te voeren, nam het staartbijten flink af. Het antibioticumgebruik zakte fors en er vindt geen koppelbehandeling met antibioticum meer plaats. De ziektedruk is verlaagd door verandering in entschema en door routing. Het drinkwatersysteem is onder de loep genomen. Dit is slechts een greep uit de lijst met maatregelen die zijn genomen als gevolg van het MT-overleg op de verschillende bedrijven. Verder is er geëxperimenteerd met een aantal alternatieve middelen voor antibiotica. Er is gebruik gemaakt van een kleiproduct om Streptokokken tegen te gaan en het verstrekken van kuilvoer om de darmflora te activeren en gezond te houden.

Aandachtspunten voor de keten

Vanuit het project kwamen een aantal aandachtspunten voor de keten. De twee belangrijkste zijn het fokken met duurzamer rassen die bovendien goede slachtkwaliteit kennen en  en een versterkte positieve communicatie vanuit de keten naar de consument. De overige zaken liggen met name op het gebied van betere afstemming tussen de schakels van de keten en een betere afzet naar de supermarkten.

Publicatie

Meer informatie

Project: Naar minimalisering van antibioticumgebruik bij biologische varkens

Contact

Martien Bokma, Wageningen UR, martien.bokma@wur.nl