Nieuws

Nieuwe KWIN Veehouderij 2017-2018 uit

Gepubliceerd op
11 september 2017

KWIN Veehouderij bevat statistische prijsinformatie over veehouderijbedrijven en normen voor het maken van onder andere (saldo)berekeningen en begrotingen. Nieuw in deze versie zijn de saldoberekeningen voor biologische melkkoeien en voor (traaggroeiende) concepten vleeskuikens. Ook het hoofdstuk paarden is weer terug.

Kwantitatieve Informatie Veehouderij leent zich voor verschillende doeleinden, zowel terug- als vooruitkijkend. De prijsstatistieken geven informatie over de prijsniveaus van de afgelopen jaren. De normen geven inzicht in de hoogte van toekomstige prijzen en technische kengetallen op middellange termijn. Dit naslagwerk vormt een unieke informatiebron met veelal vergaande detaillering voor de sectoren (biologische) melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen.

Saldoberekeningen en KWIN 2.0

Voor alle sectoren is een saldoberekening weergegeven in KWIN-Veehouderij. Met de rekentool KWIN 2.0 maakt u zelf eenvoudig saldo- en kostprijsberekeningen op uw tablet of computer. Gewoon aan de keukentafel of op de bank.

KWIN Veehouderij 2017-2018

Door uitgangspunten als prijzen voor voer, melk, vlees, eieren, aankoop dieren en technische kengetallen in te vullen, kunt u naast het KWIN-saldo een bedrijfsspecifiek saldo of kostprijs berekenen. Hiermee krijgt u zelf meer inzicht in uw situatie en staat u sterker als u overlegt met uw klant, adviseur of financier. Op www.kwin.nl vindt u een demonstratie van de mogelijkheden van deze rekentool: demonstratie Rekentool KWIN-V

Boek bestellen of digitaal abonnement

KWIN-Veehouderij 2017-2018 is te bestellen via www.kwin.nl. U kunt kiezen voor een hard copy (eenmalig) of een digitale versie (abonnement) die via een internetverbinding bereikbaar is. U kunt zich ook abonneren op de rekentool KWIN 2.0.

Meer informatie

Dossier: Omschakelen naar biologische melkveehouderij

Contact

Izak Vermeij, Wageningen University & Research, izak.vermeij@wur.nl