Nieuws

Nieuw project BIOROOTS demonstreert gewasbeschermingsstrategieën voor biosector

Gepubliceerd op
17 februari 2015

Eind vorig jaar werd het demonstratieproject BIOROOTS goedgekeurd door de Vlaamse overheid. BIOROOTS staat voor ‘BIOlogische gewasbeschermingsstrategieën demonstreren onder Reële Omstandigheden Op vraag van de biologische TuinbouwSector’ en zal uitgevoerd worden door vier partners van CCBT: PCG, Inagro, PPK en Pcfruit.

Het project wil biologische telers ondersteunen bij een beredeneerde aanpak van prioritaire probleemplagen en ziekten door middel van een participatieve aanpak en met respect voor de principes van de biologische landbouw.

Specifieke probleemplagen/ziekten zorgen voor structurele opbrengstverliezen in verschillende biologische deelsectoren:

  • de bedreiging van Drosophila suzukii in de biologische kleinfruitsector
  • problemen met taxuskever in de biologische kleinfruitsector
  • beheersing van wortelvlieg in de biologische groentesector
  • probleem van Cladosporium in tomaat in de biologische beschutte teelt sector


In eerste instantie probeert de biologische landbouw te streven naar een natuurlijk evenwicht en gezonde planten, door een hogere (functionele agro)biodiversiteit, een beredeneerde vruchtwisseling, een gezonde bodem, een juiste rassenkeuze en een aangepaste schadedrempel. In een aantal gevallen zijn specifieke beheersmaatregelen voor ziekten en plagen nodig, die hetzij preventief, hetzij curatief worden ingezet en uiteraard volledig voldoen aan de wettelijke randvoorwaarden die het lastenboek voor de biologische landbouw en/of de Belgische fytowetgeving vooropstelt.

Door meer preventief te werk te gaan door een integratie van al deze maatregelen, door voldoende monitoring en het opvolgen van waarschuwingen, kan de inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen op een beredeneerde manier gebeuren en zo beperkt gehouden worden.

Het project zal daarom inzetten op demonstratie van en/of sensibilisering voor:

  • een systeemgerichte preventieve aanpak van deze probleemplagen/ziekten
  • monitoringssystemen, specifiek voor deze probleemplagen/ziekten
  • waarschuwingsdiensten vanuit de praktijkcentra voor deze probleemplagen/ziekten
  • een beredeneerde inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen tegen deze probleemplagen/ziekten


Het project loopt van begin 2015 tot eind 2016.

Bron: CCBT

Contact

Carmen Landuyt (CCBT), carmen.landuyt@ccbt.be