Nieuws

Nieuw platform ontsluit EU-kennis biologische akkerbouw

Gepubliceerd op
21 september 2017

Biologische landbouw is complex en vraagt om veel kennis en vaardigheden van boeren. Toch bleef de uitwisseling van deze kennis over de landsgrenzen heen nog beperkt. Zeventien partners uit 12 Europese landen hebben gezamenlijk het online platform www.farmknowledge.org ontwikkeld.

Inagro en Bioforum zijn de Vlaamse partners. Dit platform brengt de meest performante ‘tools’ voor biologische akkerbouw uit de betreffende landen samen in een vijftal clusters: bodemkwaliteit en vruchtbaarheid, nutriëntenbeheer, pest- en ziektebestrijding, onkruidbestrijding en gewasspecifieke oplossingen. Daarnaast kunnen boeren en onderzoekers ook nieuwe ideeën delen via het platform. Ook ideeën uit landen die geen partner in het project zijn, zijn van harte welkom.

Via digitale vertaling is dit platform ook beschikbaar in het Nederlands.

Bron: CCBT

Meer informatie

Contact

Lieven Delanote, Inagro, lieven.delanote@inagro.be
An Jamart, Bioforum Vlaanderen, An.jamart@bioforumvl.be