Nieuws

Nieuw IWT-project: Rationele en plaatsspecifieke bestrijding van schurft bij appel

Gepubliceerd op
7 mei 2014

Schurft is de sleutelparasiet in de teelt van appel. Met het huidige waarschuwingssysteem, gebruikt door pcfruit, kan de bestrijding van schurft, meer gericht uitgevoerd worden. De sporendruk wordt bepaald uitgaande van een worst case scenario. Echter door de jaarlijks terugkerende problemen met schurft rijst de vraag of er nog hiaten zijn in de kennis omtrent de epidemiologische cyclus van de schimmel.

Met het huidige waarschuwingssysteem, gebruikt door het pcfruit vzw, kan de bestrijding van schurft, meer gericht uitgevoerd worden. Voor de schurftschimmel wordt op het pcfruit vzw bovendien ook de sporendruk bepaald uitgaande van bladeren verzameld in boomgaarden met een (zeer) sterke schurftaantasting (worst case scenario). De praktijk ervaart deze informatie als zeer waardevol.

Echter door de jaarlijks terugkerende problemen met schurft rijst de vraag of er nog hiaten zijn in de kennis omtrent de epidemiologische cyclus van de schimmel. Een belangrijk aspect hierbij is dat de schurftschimmel symptoomloos kan aanwezig zijn. De schimmel kan zich dan in de winterperiode verder ontwikkelen zodat een inoculum wordt opgebouwd voor het nieuwe seizoen zonder dat de teler zich daarvan bewust is. Daarnaast is er ook het wegvallen van de ouderdomsresistentie (verzwakken van de natuurlijke defensie van de plant door veroudering) waardoor in de zomer sterke uitbreiding van schurft op de onderkant van het blad kan ontstaan en de ascosporendruk voor het volgende voorjaar verhoogt. Bovendien gaan de huidige schurft waarschuwingsmodellen ook uit van een vooraf vastgelegde initiële ascosporendruk, zonder rekening te houden met de reële initiële sporendruk in een boomgaard. Dit laatste is echter zeer perceel- en cultivarafhankelijk en het zou voor de teler nog veel gunstiger zijn, als de waarschuwingen meer perceelsgebonden kunnen opgesteld worden op basis van de lokale ascosporendruk. Door dergelijke concrete bepalingen kan het waarschuwingssysteem specifieker gemaakt worden tot op, in het ideale geval, perceelsniveau, waardoor gerichter kan behandeld worden tijdens de primaire infectieperioden in het voorjaar.

Lees het volledige artikel.

Bron: CCBT

Contact

Wendy Van Hemelrijck, wendy.vanhemelrijck@pcfruit.be

Kurt Heungens, kurt.heungens@ilvo.vlaanderen.be

Wannes Keulemans,wannes.keulemans@biw.kuleuven.be

Tel: +32 (0) 11 69 70 80 (pcfruit)

E-mail: wendy.vanhemelrijck@pcfruit.be, kurt.heungens@ilvo.vlaanderen.be, wannes.keulemans@biw.kuleuven.be