Nieuws

Nieuw CCBT-project over aardvlooien

Gepubliceerd op
12 april 2018

Aardvlooien kunnen ernstige schade veroorzaken bij diverse gewassen. In 2017 was de druk van aardvlooien zeer hoog, mede door de droge en warme omstandigheden. Om geschikte, beredeneerde en praktisch toepasbare preventieve maatregelen en beheersingstechnieken te bepalen, start Inagro dit jaar met een tweejarig CCBT-project “Aardvlooien uitgevlooid”.

Aardvlooien in koolgewassen

Aardvlooien zijn zeer kleine kevertjes (2 tot 5 mm) die horen tot de familie van de bladhaantjes (Chrysomelidae). Ze beschikken over sterk verdikte en gespierde achterpoten waardoor ze grote sprongen kunnen maken. In Vlaanderen komen drie soorten voor die schade kunnen veroorzaken aan koolgewassen: de blauwe koolaardvlooi (Phyllotreta cruciferae), de grote gestreepte aardvlooi (Phyllotreta nemorum) en de kleine gestreepte aardvlo (Phyllotreta undulata) (figuren 1 en 2). Vooral de volwassen kevers zijn schadelijk doordat ze kleine gaatjes in jonge bladeren vreten (figuur 3). Als de bladeren groeien, groeien de gaatjes mee. Larven kunnen soms schade veroorzaken door wortels aan te vreten of bladeren te mineren. De vraatschade kan leiden tot het wegvallen van plantjes en tot onverkoopbare eindproducten.

Koolaardvlo
Koolaardvlo
Vraatschade door aardvlo
Vraatschade door aardvlo

Ontbrekende kennis

Tot op heden is de kennis over de factoren die de populatiegrootte en plaagdruk in onze regio bepalen, beperkt en onvolledig. Bovendien zijn er nog maar weinig preventieve maatregelen en biologische beheersingstechnieken getest naar effectiviteit en naar praktische toepasbaarheid. Getuige daarvan zijn de vele problemen die telers ondervonden in 2017, een jaar met zeer hoge plaagdruk.

Nieuw CCBT project

Het project omvat 3 werkpakketten, die voor een deel parallel met elkaar zullen lopen. In een eerste pakket wordt de basisinformatie over de plaaginsecten samengebracht en kenbaar gemaakt. In eerste instantie zoeken we relevante informatie uit reeds bestaande kennis uit binnen- en buitenland. Vervolgens willen we een tijdelijke aardvlo-werkgroep opstarten waarin telers, die al ervaring hebben met aardvlooien, samengebracht worden om die ervaring uit te wisselen en om voorgestelde onderzoeksvragen en proeven scherp te stellen. 

In het tweede pakket worden biologische beheersmaatregelen uitgetest in veldproeven. Daarbij ligt de nadruk op preventieve maatregelen, maar wordt er ook gekeken naar beheersing door fysische methodes en naar effectieve biologische pesticiden als noodoplossing. 

Het derde pakket focust op de monitoring. Daarbij zullen bij drie biologische bedrijven, waar er een historische druk van aardvlooien is, de populatiedruk, de klimatologische omstandigheden en de omgevingsomstandigheden gemonitord worden. Deze monitoring heeft als doel om de beïnvloedende factoren te bepalen en dient ook als input voor de aanzet tot een voorspellend model.

Bron: CCBT

Meer informatie

Voor meer informatie of deelname, kun je contact opnemen met joran.barbry@inagro.be

Contact

Joran Barbry, Inagro, joran.barbry@inagro.be