Nieuws

Niet-ploegsystemen naast elkaar geven extra inzicht

Gepubliceerd op
10 februari 2011

Niet meer ploegen verlaagt op termijn de teeltkosten, opbrengsten blijven minimaal gelijk en de bodemvruchtbaarheid van de grond verbetert. Helaas moet een teler wel opnieuw leren telen, omdat er ook nogal wat problemen opduiken als het ploegen achterwege blijft. Onderzoekers ontdekken met het onderzoeksproject BASIS hoe dit nieuwe telen het beste kan.

Op de kleigrond van proefbedrijf de Broekemahoeve in Lelystad liggen een gangbaar en een biologisch systeem naast elkaar. In beide systemen wordt het rijpadensysteem toegepast. Hierbij staan de gewassen tussen vaste rijpaden, waar de grond niet bereden wordt. Dit vasterijpadensysteem wordt weer in twee varianten getest: ploegen en niet-ploegen.
Niet-ploegen is niet nieuw. Wereldwijd staat het systeem bekend onder de naam conservation agriculture. Nieuw is wel dat in het Nederlandse systeem ook gewassen worden geteeld die onder de grond groeien, zoals aardappelen of peen.

Een biologisch en een gangbaar systeem naast elkaar uittesten heeft voordelen voor het ontwikkelen van beide systemen. Doordat gangbaar ziekten, plagen en onkruiden chemisch kan bestrijden, komt er sneller zicht op de potentie van niet-ploegen. Andersom kan het biologische systeem de perspectieven laten zien van een hogere biodiversiteit.

Fotobijschrift: Peenruggen opbouwen met rijpadentrekker op niet-geploegde grond.

  • Contact informatie:  Wijnand Sukkel, PPO van Wageningen UR; Derk van Balen, PPO van Wageningen UR

Downloads

Meer downloads

Links