Nieuws

Nederlandse tarwe in biobrood verhoogt imago maar verkoop blijft gelijk

Gepubliceerd op
4 september 2008

Biologisch brood met de claim "van Nederlandse tarwe" verkoopt niet beter dan biologisch brood waarbij informatie over de herkomst van de tarwe ontbreekt. Toch staan consumenten vanuit milieuoogpunt wel positief tegenover meer Nederlandse tarwe in brood. Overigens zal de kwaliteit van biologisch brood omhoog moeten wil het de vergelijking met brood van reguliere bakkers goed kunnen doorstaan. Dat is de uitkomst van ‘Biobrood van eigen bodem’, een samenwerkingproject van ketenorganisaties en kennisinstellingen gericht op verbetering van het imago van biologisch brood.

‘Nederlands’

Vraag was of het bakken met Nederlandse tarwe leidt tot hogere verkoopcijfers van biologisch gebakken brood. 17 winkels van DWE, een organisatie van natuurvoedingswinkels, werkten mee aan het onderzoek. In acht winkels werd de Nederland-claim gebruikt, in de negen andere winkels niet.
Voor de verkoopcijfers maakt het niet uit waar de tarwe vandaan komt. De claim ‘Nederlandse tarwe’ leidde in de DWE-winkels niet tot hogere verkopen. Toch vinden consumenten de herkomst van de tarwe wel belangrijk, zo bleek uit een tweede onderzoek. Daarin werd consumenten gevraagd welke afwegingen ze maken bij het kopen van brood. Milieuoverwegingen speelden een rol bij 73% van de respondenten. Zij stellen het op prijs als biologisch brood meer tarwe van Nederlandse herkomst bevat.

Volumineus

Volgens de onderzoekers kan het bakken met Nederlandse tarwe wel gebruikt worden om biologisch brood te onderscheiden van gangbaar brood. Voor een echte doorbraak naar een bredere groep consumenten lijkt het echter vooral noodzakelijk een volumineus en luchtig biologisch brood te bakken. Brood gebakken van Nederlandse tarwe blijft kwalitatief achter bij brood waarvoor tarwe uit Midden Europa is gebruikt. Er is vervolgonderzoek nodig om na te gaan hoe de kwaliteit kan verbeteren. Daarbij kan de plaats waar in Europa tarwe verbouwd wordt een rol spelen, evenals het ras en de bemesting. Ook kunnen bakeigenschappen verbeteren door de tarwe anders te malen of door het recept aan te passen.

‘Biobrood van eigen bodem’ is een project van ketenorganisaties (bakkerijen, graanleveranciers, natuurvoedingswinkels) en kennisinstellingen (Agrotechnology & Food Innovations, het Louis Bolk Instituut en het Nutriënten Management Instituut).

Klik voor de volledige tekst van het rapport 'Biobrood van eigen bodem; een ketenproject'.