Nieuws

Nederlands biologisch varkensvlees is concurrerend

Gepubliceerd op
23 december 2009

De Nederlandse biologische varkenssector heeft een sterke positie in de productie van biologisch varkensvlees in Noordwest-Europa. De sector kan rendabel concurreren door een efficiënte organisatie van de productieketen. Afzet naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (VK) vergt wel een specifieke aanpak. Dit blijkt uit een studie naar concurrentiekracht van biologisch varkensvlees over de periode 2007-2008. LEI Wageningen UR heeft dit in samenwerking met Vereniging Biologische Varkenshouders, De Groene Weg en de Task Force ‘Marktontwikkeling Biologische Landbouw en voeding’ onderzocht.

De Nederlandse en Deense biologische varkenssector hebben een goede concurrentiepositie door hun sterk op export gerichte industrie met hoogproductieve varkensbedrijven die tegen lage kosten produceren. Nederland heeft een hoge productiviteit en is goed en efficiënt georganiseerd. Denemarken heeft ten opzichte van Nederland een iets lagere kostprijs, meer uitbreidingsmogelijkheden en een natuurlijker imago. De lage berekende kostprijs in Duitsland is deels terug te voeren op de productie van kleinere bedrijven die op termijn zullen stoppen. Het VK kent een hoge kostprijs die vooral te wijten is aan de hoge voerprijs, maar ook aan het ‘outdoor’ houderijsysteem met een lagere productiviteit.

Het aandeel biologisch vlees in de totale vleesverkopen bedraagt in Nederland circa 1,9%. Dit aandeel is groeiende en het hoogst in de EU. De vleesafzet vindt vooral plaats via de reguliere retail. De Groene Weg heeft een marktaandeel van ruim 90% in de slacht en fungeert daarnaast als ketenregisseur. De slachterij is ingebed in de ‘Vion Food Group’ en kan dus profiteren van activiteiten op het gebied van verpakkingen, distributienetwerk en marktpositie in verschillende afzetkanalen. Verder heeft De Groene Weg zusterbedrijven in Duitsland en het VK, wat gunstig is voor afzetmogelijkheden en voor optimale verwaarding van alle varkensdelen. Meer dan de helft van de Nederlandse biologische varkensvleesproductie wordt naar deze landen geëxporteerd.

Aanbevelingen:

  • De Nederlandse biologische sector moet aandacht blijven besteden aan beheersing van productiekosten op varkensbedrijven.
  • Voor de Nederlandse export zijn de Britse en Duitse afzetmarkt vanuit oogpunt van vierkantverwaarding complementair, dus het verdient aanbeveling om deze marktcombinatie verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt hiermee het afzetrisico gespreid.
  • Om voldoende kritische massa te verkrijgen voor het verder ontwikkelen van het biologische assortiment varkensvleesproducten, is verdere ontwikkeling van de thuismarkt noodzakelijk en kansrijk.
  • De Nederlandse biologische verwerking moet structurele afzetrelaties zoeken met binnen- en buitenlandse retailers om risico’s van volume- en prijsschommelingen te beperken. Daarnaast kunnen ze mogelijkheden bieden voor het creëren van meerwaarde.

Downloads

Meer downloads

Links