Nieuws

Natuurlijk middel biedt weer perspectief

Gepubliceerd op
13 april 2010

Voor glastuinbouw vormen knobbelaaltjes en Verticilium lastig te beheersen bodemplagen. Na zeven jaar biologisch telen op de nieuwe locatie liep de ziektedruk uit de hand in de biologisch kas van Greenshield. Maar ook op andere biologische glastuinbouwbedrijven steekt Verticilium de kop op. Na het toepassen van biologische grondontsmetting was het probleem nog niet verholpen.
Het middel Herbie dat op verschillende locatie is toegepast geeft betere resultaten.

Verticilium dahliae komt in meerdere gewassen voor en veroorzaakt verwelkingsziekte. De ziekte begint met het geel worden en slap hangen van de onderste bladeren. Vervolgens gaan hele planten slap hangen bij warm weer of veel zonlicht. Omdat de schimmel parasiteert op de vaten, kan het zijn dat in eerste instantie maar één stengel of kant van de plant slap gaat. Bij paprika krullen de bladranden om, waarna de hele plant verwelkt, een groeiachterstand krijgt en doodgaat.

Om van de Verticilium-infectie af te komen, zochten ondernemers samen met onderzoeker Pim Paternotte naar oplossingen die binnen de biologische landbouw inpasbaar zijn. Na verschillende praktijktesten bleek het middel Herbie van Thatchtec een goede afdoding te bewerkstelligen van zowel knobbelaaltjes als Verticilium.
De eerste resultaten na toepassing voor het nieuwe seizoen zijn hoopgevend. De monsters tonen een lage besmettingen. Voor de ontsmetting waren op veel plaatsen in de kas tientallen tot honderden microsclerotiën per 10 gram grond en honderden tot duizenden wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) per 100 ml gevonden. Na de ontsmetting zijn de aantallen aaltjes drastisch gereduceerd en is nog maar op één van de elf bemonsteringsplaatsen een besmetting met Verticillium gevonden.

Mogelijk biedt deze aanpak ook perspectieven over andere teelten, zowel binnen als buiten.

Klik hier voor artikel G&F 'Laatste strohalm'.

Klik hier voor artikel Ekoland 'Natuurlijk middel ruimt ziekteverwekkers op'.

Documentatie

Klik hier voor rapport 321 'Biologische beheersing van wortelknobbelaaltjes in de biologische teelt van groenten en bloemen onder glas'.

Downloads

Meer downloads