Nieuws

Natuurlijk hoornloos vee

Gepubliceerd op
29 maart 2010

Doordat koeien tegenwoordig los in de stal rondlopen kunnen ze elkaar, met hun hoorns, beschadigen. Om die reden worden koeien vaak onthoornd.

Naar de huidige inzichten met betrekking tot dierenwelzijn wordt dit gezien als een dieronvriendelijke methode. Een manier om deze ingrepen te ontlopen is het fokken van koeien zonder hoorns. Niet alleen is dit beter voor het welzijn van de koeien, het levert het de rundveehouder ook economische en logistieke voordelen op.

Het fokken van hoornloze koeien is wel een kwestie van lange adem. Hoornloze koeien zijn niet nieuw. Al lang geleden werden hoornloze koeien gefokt. Door het erfelijk materiaal van deze stieren te bestuderen weet men hoe men hoornloze koeien moet fokken. Bij het fokken moet goed rekening worden gehouden met inteelt.

  • Contact informatie: Jack Windig, Wageningen UR Livestock Research

Downloads

Meer downloads

Links