Nieuws

Natuur en waterberging stellen eigen eisen aan bodembeheer

Gepubliceerd op
19 mei 2011

Geduld. Zowel Bart de Haan (Natuurmonumenten) als David van Maaswaal (Waterschap Groot-Salland) weten dat dat nodig is als je de bodem een andere functie wilt geven.

Voormalige landbouwgrond in De Wieden levert na vijftien jaar verschralen alleen nog maar pitrus op. Echt bijzondere plantensoorten zijn er nog niet Toch is De Haan niet wanhopig. Vijf jaar geleden bleek namelijk dat de grond al wel zoveel is veranderd, dat voedselarme soorten het er goed op kunnen doen. Dat betekent gewoon doorgaan met het huidige beheer, vindt de medewerker. Ofwel het gras met de pitrus een paar maal per jaar maaien en afvoeren.

Van Maaswaal denkt dat het waterschap op de goede weg zit in het stroomgebied van de Heinose Vloedgraaf. Daar worden maatregelen genomen om water beter te vast te houden en de kwaliteit ervan te verbeteren. Met zoveel mogelijk eenvoudige maatregelen probeert de waterschapsman boeren zover te krijgen dat ze de maatregelen willen overnemen. Het gaat bijvoorbeeld om een bezinksloot op het erf die de voedingsstoffen uit de bult kuilvoer opvangt. Op Aver Heino, proefbedrijf van Wageningen UR, ligt al zo’n bezinksloot die ook daadwerkelijk al het water van het erf opvangt. Is een maatregel niet in het voordeel van de boer, dan probeert het waterschap grond langs de beek in handen te krijgen in ruil voor grond elders. Dan kan het waterschap deze grond geschikt maken voor waterberging.

Downloads

Meer downloads

Links