Nieuws

Naar betere eiwitvoorziening bij biologisch vee

Gepubliceerd op
19 februari 2015

Eind 2014 liep het CCBT-project 'Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee' af. Het doel van dit project was de eiwitvoorziening voor biologisch melk- en vleesvee te optimaliseren met speciale aandacht voor de beschikbaarheid van bestendig eiwit in het rantsoen. Hiertoe werd er op verschillende aspecten van de rantsoensamenstelling ingespeeld.

In een eerste luik werd nagegaan hoe er meer bestendig eiwit kan worden gecreëerd in het ruwvoeder. Hierbij werden de mogelijkheden om enerzijds grasklaver te drogen bij individuele landbouwers nagegaan en werd een bedrijfsbezoek gebracht aan een pionierbedrijf in Vlaanderen dat zelf aan de slag is met een dergelijke installatie. Anderzijds werden de mogelijkheden van tanninerijke vlinderbloemigen onderzocht. De teelt van esparcette, een veelbelovende vlinderbloemige die in Engeland reeds enige opgang kent, werd uitgetest op verschillende Vlaamse biologische praktijkbedrijven en tijdens een bedrijfsbezoek in Nederland werd ervaring met verschillende experten hieromtrent uitgewisseld.

Een tweede aspect in dit project was een hogere eiwitvoorziening creëren via de teelt van eiwitgewassen. Op het biologisch proefbedrijf van Inagro is reeds een aantal jaren goede ervaring met de teelt van wintererwten en winterveldbonen in combinatie met triticale. Biologische telers werden gestimuleerd om met deze teelt aan de slag te gaan via een gezamenlijke aankoop van zaden. Daarnaast werden de telers bijgestaan met advies en de ingezaaide percelen werden opgevolgd. Daarnaast werd ook de huidige stand van zaken met betrekking tot de teelt van lupines en soja opgevolgd.

Een laatste luik in dit project focuste op het verhogen van darmverteerbaar eiwit in de aangekochte krachtvoeders via een aangepaste (hitte)behandeling van de krachtvoedercomponenten.

Bron: CCBT

Publicatie

Naar beter eiwitvoorziening bij biologisch vee

Meer informatie

bioKennisbericht: Mengteelt granen met erwten of veldbonen

Contact

Luk Sobry , Bioconsult, luk.sobry@bioconsult.be en Annelies Beeckman, Inagro, annelies.beeckman@inagro.be