Nieuws

Multifunctionele landbouw en crowdfunding

Gepubliceerd op
19 februari 2014

Multifunctionele ondernemers, die op hun bedrijf teelt of dierhouderij combineren met zorg, kinderopvang, educatie, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden, hebben vaak een sterke band met klanten en omgeving. Daar liggen kansen voor crowdfunding.

Crowdfunding, letterlijk te vertalen als financiering door de menigte, gebeurt bijvoorbeeld als een artiest een cd wil opnemen en investeerders zoekt. Het kan voor een boerderij op verschillende manieren. Klanten kunnen bijvoorbeeld vooruit betalen voor vleespakketten van weide- en bosvarkens. Of ze investeren in stadslandbouw, bijvoorbeeld in de opzet van een tuin, restaurant en winkel in Rotterdam. Een bedrijf biedt hen zelfpluk of abonnementen aan.

Tips

In een brochure ‘Crowdfunding op de boerderij’ zijn voorbeelden beschreven. Vaak zijn die aanvullend op het kapitaal dat de boer inbrengt of een lening bij de bank. De brochure staat vol tips en adviezen voor de ondernemer die zijn financiële mogelijkheden wil vergroten.

Zekerheden

Aanleiding voor een multifunctionele ondernemer om met crowdfunding nieuwe vormen van financiering te zoeken, kan zijn dat hij de band met zijn burgers wil versterken of dat de bank hem weinig zekerheden kan bieden in een risicovolle en voor de bank onbekende bedrijfstak.

Investeerders zien een kans om de band met ‘hun’ boerderij te versterken, een bevriende boer en boerin te steunen en zich te verzekeren van de afname van een product of dienst. Ze kunnen zo ook een maatschappelijk doel realiseren of een rendement realiseren met een maatschappelijk verantwoorde investering.

Downloads

Crowdfunding op de boerderij (Brochure Wageningen UR, 2013)

Meer over crowdfunding op GroenKennisnet Contact: Marcel.Vijn@wur.nl, PPO van Wageningen UR

Bron: GroenKennisnet