Nieuws

Monitoren als basis voor de aanpak van emelten en ritnaalden in bio

Gepubliceerd op
31 maart 2015

Ritnaalden en emelten komen vaak voor in biologische akkers en kunnen verschillende gewassen aantasten. Het niveau van aantasting kan echter sterk verschillen. Jaar-, perceels- en rotatiegebonden factoren spelen hierbij een rol en bepalen het risico op schade. Om hier meer inzicht in te krijgen, startte Inagro in 2013 met een tweejarig CCBT-project. Naast het toetsen van enkele monitormethoden voor beide bodemplagen, werd ook demonstratief onderzoek uitgevoerd naar mogelijke biologische controlemaatregelen.

Naast het toetsen van enkele monitormethoden voor beide bodemplagen, werd ook demonstratief onderzoek uitgevoerd naar mogelijke biologische controlemaatregelen.

Meer informatie

Bron: CCBT

Contact

Femke Temmerman, Inagro, femke.temmerman@inagro.be