Nieuws

Modderbad is een weldaad voor varkens

Gepubliceerd op
10 mei 2011

Zoelen – een modderbad nemen – is belangrijk voor het welzijn van varkens. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research in opdracht van Wakker Dier en medegefinancierd door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dat staat in de editie Varkenshouderij van de Boerderij.

Een zoel is volgens de Dikke Van Dale een ondiepe plas of waterpoel. Het werkwoord ‘zoelen’ kent Van Dale niet. Volgens de beschrijving van onderzoeker Marc Bracke van Wageningen UR Livestock Research is zoelen het bedekken van het lichaamsoppervlak met modder. Het is een natuurlijk gedrag dat betrekkelijk soortspecifiek is voor varkens in vergelijking met andere gedomesticeerde diersoorten.

Vijf vrijheden

Vanuit het oogpunt van het ministerie van EL&I is zoelen wenselijk voor varkens om natuurlijk en soortspecifiek gedrag te kunnen vertonen. Dit is namelijk een van de vijf vrijheden voor dieren die de Farm Animal Welfare Council heeft opgesteld. De andere vier vrijheden zijn: vrijheid van honger en dorst, vrijheid van pijn, verwondingen en ziekte, vrijheid van angst en nood en de vrijheid van ontbering. Door deze uitleg zou het noodzakelijk zijn om zoelfaciliteiten op te nemen in diervriendelijke en duurzame varkensbedrijven.

Functies van zoelen

De belangrijkste functie van zoelen is het op peil houden van de lichaamstemperatuur tijdens warm weer. Varkens kunnen alleen zweten tussen de tenen en op de wroetschijf. Door in modder of water te liggen krijgt het varken verkoeling.
Lichaamsverzorging is een functie die ook in de natuur van groot belang is. Door in de modder te liggen komen ectoparasieten als luizen, teken en schurftmijten in de modder te zitten. Als de modder opdroogt, kan het varken deze parasieten afschuren tegen bijvoorbeeld een boom. Zoelen heeft ook een sociale functie in een groep dieren. Een modderbad camoufleert ook de geur van het varken in de natuur. Hierdoor zijn ze moeilijker te vinden door natuurlijke vijanden. Daarnaast geeft zoelen plezier, spel en rust.

Het ideale modderbad

Idealiter moet een modderbad 2 keer zo groot zijn als het aantal varkens, zodat het geschikt is voor gezamenlijk en individueel zoelen. De rand van de poel moet voldoende breed zijn om te kunnen wroeten. Ook moeten de varkens in de directe omgeving kunnen schuren bij bomen, palen of grote stenen, en moet er schaduw zijn waar ze zich kunnen terugtrekken. Ten slotte moeten de varkens in de buurt van de zoelplaats vers drinkwater ter beschikking hebben om te voorkomen dat ze vervuild water uit de poel gaan drinken.

Lees in de editie Varkenshouderij het hele artikel over het belang van zoelen!

  • Contact informatie: Marc Bracke, Wageningen UR Livestock Research

Downloads

Meer downloads