Nieuws

Minder plagen en een mooier landschap

Gepubliceerd op
21 augustus 2012

Bloemrijke landschappen werken als een natuurlijke onderdrukker van plagen in de land- en tuinbouw. Vanwege de schuilplaats die zij biedt aan lieveheersbeestjes, zweefvliegen en andere nuttige beestjes. Zij zorgen er (meestal) voor dat bladluizen en rupsen geen plaag kunnen vormen. Onderzoek toont aan dat hoe groter het netwerk van akkerranden is, hoe beter de plaagonderdrukking werkt.

Hoe meer boeren en beheerders van bijvoorbeeld dijken en oevers meedoen, hoe groter het netwerk van akkerranden wordt en hoe beter de plaagonderdrukking. Op verschillende plekken in Nederland werken boeren samen in een agrarische natuurvereniging en hebben zij een voortrekkersrol. Gemeenten, waterschappen en agrarische natuurverenigingen kunnen in een landschapsfonds tot concrete activiteiten komen en de kosten en baten eerlijk verdelen.

FAB

Van 2005 tot en met 2011 experimenteerde een groep agrarische ondernemers in Zuid-Holland en in Noord-Brabant uitgebreid met Functionele Agro-Biodiversiteit (FAB). Met als doel het versterken van het natuurlijke vermogen om ziekten en plagen in cultuurgewassen te beheersen, door de biodiversiteit te stimuleren.

Schuilplaats

Akkerranden zijn een schuilplaats voor natuurlijke vijanden en ze bieden voedsel uit bloemen in de vorm van nectar en stuifmeel. Vandaar dat veel boeren meedoen met FAB-bloemenranden. Ook bosjes, hagen en houtwallen zijn belangrijke overwinteringsplaatsen voor natuurlijke vijanden. Dus ook die landschapselementen zijn nodig.

Downloads

Meer downloads

Links