Nieuws

Minder arbeid op ideaal biologisch varkensbedrijf

Gepubliceerd op
21 juni 2007

Op biologische varkensbedrijven gaat veel tijd zitten in het schoonhouden en schoonmaken van hokken. Biologische varkenshouders moeten meer werk verzetten en werken met zwaardere goederen zoals strooisel, vaste mest en ruwvoer dan hun collega’s op gangbare varkensbedrijven. Er kunnen minder dieren worden gehouden en de arbeidsomstandigheden laten te wensen over.

Onderzoekers van de Animal Sciences Group hebben samen met biologische varkenshouders gebrainstormd over het ideale biologische gezinsbedrijf. Er zijn ontwerpen gemaakt voor situering van de stallen en inrichting van de hokken, waarbij vooral rekening is gehouden met de factor arbeid. Mechanisatie, minder verplaatsingen en kleinere, smalle hokken kunnen de werkdruk en de fysieke belasting van de varkenshouder verminderen. In het rapport over dit onderzoek worden twee blauwdrukken gegeven voor een ontwerp van een ideaal biologisch varkensbedrijf.

Klik hier voor het complete ASG-rapport ‘Blauwdruk van bedrijfsystemen voor biologische varkens met minder fysieke belasting’ (pdf).