Nieuws

Meerwaarde inhoudsstoffen

Gepubliceerd op
9 juni 2008

Het LEI heeft onderzoek gedaan naar de kennis en houding van consumenten met betrekking tot de meerwaarde van inhoudsstoffen in verse groente- en fruitproducten. Verondersteld wordt dat producten met een hoog gehalte aan inhoudsstoffen meerwaarde kunnen bieden voor de consument en dat de meeste consumenten zich van de gezondheidsaspecten van groente en fruit bewust zijn. Maar er is nauwelijks inzicht in de kennis en houding van consumenten met betrekking tot de meerwaarde van inhoudsstoffen in verse groente- en fruitproducten.

In het rapport Perceptie van groente en fruit en de meerwaarde van inhoudsstoffen: Een studie onder non-, light- en heavy-users van biologisch wordt nagegaan op welke wijze de vermarkting van biologische producten kan worden gekapitaliseerd.

Voor het project is een internetenquête onder een representatief deel van de Nederlandse bevolking uitgezet en is een winkelvloeronderzoek in natuurwinkels uitgevoerd. In de presentatie van de resultaten is een onderverdeling gemaakt naar non-, light- en heavy-users van biologische groente- en fruitproducten.

Heavy-users lijken de meest betrokken voedselconsumentengroep te zijn. Communicatie over de meerwaarde van anti-oxidanten dient voor deze groep consumenten vooral gericht te zijn op het bevestigen huidige kennis en huidig (innovatief) voedselkeuzegedrag. De heavy-user vindt daarbij de natuurlijke aspecten van voeding het belangrijkst. Er moet een gevoel worden gecreëerd dat heavy-users behoren bij een consumentengroep die erg betrokken, bewust en duurzaam is in hun voedselkeuzegedrag.

In tegenstelling tot heavy-users die veel gevoeliger zijn voor inhoud van de boodschap, zouden light-users meer moeten worden verleid. Dit kan door gebruik te maken van uitspraken van (aantrekkelijke) experts op het gebied van gezondheid en biologisch en het gebruik van slogans, kleuren of grafische afbeeldingen op productetiketten. Light-user kunnen zo worden overgehaald om te kiezen voor producten met specifieke kenmerken met meerwaarde (zoals anti-oxidanten).

Non-users van biologische voeding zijn slecht bereikbaar als het gaat om boodschappen over inhoudsstoffen en biologisch. Zij tonen weinig eigen initiatief en hebben schijnbaar niks met de potentiële meerwaarde van anti-oxidanten in verse groente- en fruitproducten of de gezondheidsaspecten van biologische voedingsmiddelen en lijken nauwelijks gevoelig voor elke voor van communicatie over deze onderwerpen. Aparte communicatiestrategieën richting de groep lijkt niet zinvol.

Samenvattend wordt aanbevolen om gedifferentieerde marketingstrategieën op te zetten voor light- en heavy-users van biologische voeding om zodoende op een effectieve manier de meerwaarde van inhoudsstoffen en biologische producten invulling te geven.

Klik hier voor de volledige tekst van het rapport 'Perceptie van groente en fruit en de meerwaarde van inhoudsstoffen: een studie onder non-, light- en heavy-users van biologisch' door Bartels en Van den Berg.