Nieuws

Meer toepassing biologische grondontsmetting in de kas

Gepubliceerd op
10 september 2010

Vanwege besmetting met grondgebonden ziekten & plagen treedt gewasschade op bij vruchtgroenten en sierteeltgewassen onder glas. Soms zijn drastische maatregelen zoals grondstomen noodzakelijk om de besmetting te reduceren. Inmiddels wordt meer gebruik gemaakt van biologische grondontsmetting. Deze methode lijkt goed te werken en laat een deel van het bodemleven in stand.

In het najaar van 2008 is biologische grondontsmetting met gras uitgevoerd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen viel het resultaat tegen, de besmetting van de schimmel verticillium was nog aanwezig. Praktijkexperimenten wezen uit dat het product Herbie van Thatchtec wel werkte tegen verticillium.
Na toepassing van dit middel in 2009 na afloop van de paprikateelt lijkt de besmetting verdwenen en ontwikkelt zich het gewas tomaten naar wens. Inmiddels hebben meerdere glastuinders de methode toegepast. Vanuit WUR Glastuinbouw worden metingen gedaan en het effect op langere termijn gevolgd. De kosten van de methode zijn lager dan bijvoorbeeld grondstomen.

Op 15 september bezoekt de biologische studieclub het bedrijf Greenshield om de effecten te aanschouwen.

Klik hier voor flyer bgo.

Downloads

Meer downloads

Links