Nieuws

Meer biologisch uitgangsmateriaal

Gepubliceerd op
31 januari 2008

Een aantal zaadbedrijven heeft hun biologische vermeerderingsprogramma weer opgestart of uitgebreid. Dit is het resultaat van het project ‘Wie zaait zal oogsten’ voor uitbreiding van het biologische rassenpakket van groentegewassen. Het gaat om De Ruiter Seeds, Nunhems Zaden, Rijk Zwaan en mogelijk ook Nickerson Zwaan.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat een gecoördineerde en directe communicatie tussen zaadbedrijven en telers heel effectief werkt om een betere afstemming te krijgen tussen vraag en aanbod. Voor uitbreiding van het biologische rassenpakket is niet zozeer de regelgeving als wel (de omvang van) de marktvraag leidend. Als telers aangeven wat de gewenste rassen zijn dan is een verbreding van het rassenpakket vaak bespreekbaar voor de zaadbedrijven. Voor de gewassen knolselderie, bospeen, B-peen bewaar, industriepeen, rode biet, Chinese kool en struikboerenkool zijn duidelijke perspectieven om in 2010 of 2011op de nationale annex voor biologisch uitgangsmateriaal te komen. Deze lijst geeft aan dat er van de vermelde gewassen voldoende assortiment beschikbaar is en er geen ontheffing meer mogelijk is voor het gebruik van gangbaar zaad- of pootgoed.

Voor de gewassen B-peen vroeg, witlof, savooiekool, witte kool, rode kool, prei en babyleaf zijn nog veel inspanningen nodig om op de annex te komen. Deels omdat er nog technische problemen zijn bij de biologische vermeerdering (bijvoorbeeld bij witlof) en deels omdat enkele leveranciers van gewenste hoofdrassen nog niet bereid zijn om deel te nemen aan biologische vermeerdering.

Klik hier voor de volledige tekst van het rapport Project 'Wie zaait zal oogsten' van Edith Lammerts van Bueren.