Nieuws

Mechanische onkruidbestrijding in de boomteelt

Gepubliceerd op
6 augustus 2010

In een artikel in Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging schetsen onderzoekers de mogelijkheden van nieuwe apparaten, zoals de gewasgeleide schoffel en een portaalframe met schoffelapparatuur, om laanbomen en vruchtbomen onkruidvrij te houden zonder gebruik van chemische middelen.

In de boomkwekerij is het gebruikelijk om alleen in de kwetsbare eerste opkweekjaren onkruid mechanisch te bestrijden, bijvoorbeeld in het eerste jaar van de teelt van laanbomen (‘spillenteelt’) en in de eerste twee jaar van de vruchtboomkwekerij. Daarna wordt onkruid in de gangbare boomteelt veelal chemisch bestreden. De afgelopen drie jaar organiseerde het project ‘Telen met toekomst’ kennisbijeenkomsten rond mechanische onkruidbestrijding om de toegenomen mogelijkheden onder de aandacht te brengen. De demonstraties van nieuwe mechanische onkruidbestrijdingtechnieken door machinefabrikanten in combinatie met de demo’s op verschillende boomteeltbedrijven werden goed bezocht. Het artikel geeft twee concrete voorbeelden van apparaten die voor de boomkwekerij perspectief bieden.

Gewasgeleide schoffel

Mechanisatiebedrijf Van Dijk ontwikkelde een prototype van een nieuwe gewasgeleide schoffel voor de boomkwekerij; een schoffel met een beweegbare arm, waarmee veel dichter dan gewoonlijk langs de plant geschoffeld kan worden. Een strookje van vijf centimeter onbewerkte grond blijft nog staan. Dit prototype werd samen met Telen met toekomst op vier bedrijven gebruikt. Op drie bedrijven zijn de ervaringen positief. Laanboomkweker Adriaan Schalk in de Betuwe heeft op kleigrond ervaren dat hij, na een goede afstelling, heeft kunnen besparen op herbiciden.
Gebleken is dat de machine rechte rijen vraagt met een constante rijafstand om zonder schade te kunnen werken. De afstelling steekt nauw en kost tijd. Inmiddels werken al diverse telers met vergelijkbare systemen. Door de diversiteit in de sector is echter wel maatwerk per bedrijf vereist.

Portaalframe met schoffelapparatuur

Vruchtbomenkweker Pieter van Rijn de Bruijn in Uden heeft een aangepaste Multitrike van Damcon uitgetest. Bij deze driewielige machine is de spuitapparatuur ingewisseld voor een schoffelsysteem aan het portaalsysteem dat over vijf teeltrijen heen rijdt. Aan dit frame zijn gewasgeleide schoffels bevestigd, zodat in één keer drie hele en twee halve rijen tegelijk bewerkt kunnen worden. In het relatief droge voorjaar van 2009 voldeed deze gewasgeleide schoffelmachine goed, maar er bleek nog wel een bewerking tussen de planten in de rij nodig te zijn. Inmiddels zijn aan het portaalframe ook nog vingerwieders bevestigd, die de nabewerking overbodig moeten maken. Deze combinatie wordt begin 2011, vroeg in het seizoen, uitgetest.

GPS

Door de ontwikkeling van GPS-technieken in de boomkwekerij wordt de toepassing van mechanische onkruidbestrijding effectiever en makkelijker en in de nabije toekomst nog aantrekkelijker. Met het planten van gewassen met GPS, wat steeds meer boomkwekers doen, ontstaan kaarsrechte rijen, waardoor nauwkeurig en zonder schade aan het gewas mechanisch onkruid is te bestrijden. Mogelijk is onbemande onkruidbestrijding met GPS een toekomstperspectief, stellen de auteurs van het artikel.

Lees hier het complete artikel 'Mechanische onkruidbestrijding in de boomteelt’ uit het
Mededelingenblad van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging, nummer 2, april 2010.

Downloads

Meer downloads