Nieuws

Mechanisatie van de toekomst

Gepubliceerd op
11 februari 2016

De huidige schaalvergroting en de toename van monoculturen leidt tot de inzet van steeds grotere en zwaardere mechanisatie. Deze zware machines zorgen voor bodemproblemen, zoals bodemverdichting. Tijdens de workshop ‘Mechanisatie van de toekomst’ op de Biobeurs werden nieuwe ontwikkelingen, zoals agrorobotica, de Multitooltrac en nieuwe teeltsystemen en –concepten onder loep genomen.

Dat dit onderwerp volop in de belangstelling staat is te zien aan de vele deelnemers aan de workshop ‘Mechanisatie van de toekomst’ op de Biobeurs in Zwolle . ‘Het ziet er naar uit dat we met de huidige schaalvergroting van mechanisatie vast gaan lopen en dat we samen op zoek moeten naar een oplossing’, opent Wijnand Sukkel van Wageningen UR de bijeenkomst. ‘Grote percelen met veel monocultuur heeft geleid tot grote en zware machines.

Wijnand Sukkel opent de workshop: Mechanisatie in de toekomst
Wijnand Sukkel opent de workshop: Mechanisatie in de toekomst

Deze machines werken bodemproblemen in de hand. Bovendien breken er eerder ziekten en plagen uit op percelen waar monocultuur plaatsvindt’’, gaat de onderzoeker verder. Tijdens deze workshop vertelde Joris IJsselmuiden van Wageningen University iets over de ontwikkelingen rondom Agrobotica. Uit de praktijk licht Paul van Ham de mogelijkheden van de Multitooltrac en vertelt Wim Steverink vol enthousiasme over zijn ontwikkelde Lasting Field-concept. 

Agrobotica 2030

Joris IJsselmuiden is werkzaam bij de Farm Technology Group van Wageningen University en vertelt over agrorobotica. Deze innovaties zijn volgens hem nodig om de groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel te kunnen blijven voorzien. Daarnaast krijgen we meer en meer te maken met het hogere eisenpakket van de consument. Verder zijn er minder hulpstoffen, zoals meststoffen, brandstoffen, arbeid en water beschikbaar en is het wenselijk om rekening te houden met de omgeving voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen. ‘Het toepassen van agrorobotica kan hieraan een positieve bijdrage leveren. De systemen kunnen arbeid vervangen, bestaande taken nauwkeuriger en frequenter uitvoeren en kunnen emissie en gebruik van chemie reduceren. Bovendien biedt het mogelijkheden tot nieuwe duurzame teeltsystemen’, licht hij toe. Hij ging onder meer in op de toepassing van nieuwe duurzame teeltsystemen, waarin aandacht is voor schaalverkleining, precisielandbouw, intercropping, drones en UAV farming ofwel onbemande machines.  

Multitooltrac

Samen met een groep akkerbouwers ontwikkelde Paul van Ham nieuwe mechanisatie voor de Onbereden Beddenteelt; de Multi Tool Trac. ‘Het voordeel hiervan is dat de wielen niet meer op de bedden lopen. Dat betekent dat er geen verdichting meer plaatsvindt, waardoor de bodem luchtig blijft. De mest wordt benut en de gewasopbrengsten per hectare stijgen’, somt Van Ham vlot op. Multitooltrac is een energiezuinige elektrisch aangedreven werktuigdrager, die waarschijnlijk in 2018 op markt komt. De machine kent een heel lang frame, waar niet alleen voor en achter, maar ook tussen de wielen  alle werktuigen in het zicht van de bestuurder kunnen worden opgehangen. Dit voorkomt nek- en rugklachten. De machine kent een variabele spoorbreedte van 2,25 tot 3,25 meter. ‘De Multitooltrac zal in de toekomst volledig op maat te bestellen zijn’, voegt hij er enthousiast aan toe.  

Lasting Fields-concept

Wim Steverink uit Tollebeek licht zijn Lasting Fields-concept toe. Een innovatief concept in de landbouw, waarin de landbouw volgens Steverink op zijn kop komt te staan. ’Grote machines en arbeid maken plaats voor een volautomatisch concept, waarin kleine lichte machines die op lokaal gewonnen energie draaien het volledige teelt- en oogstproces voor hun rekening nemen’, legt Steverink uit. In een animatiefilm over het concept zijn de vele voordelen te zien. 'Zo zorgt het gebruik van lichte machines en vaste rijpaden voor een verbetering van de bodemvruchtbaarheid met als gevolg hogere gewasopbrengsten per hectare. Ook heeft het systeem een positief effect op de biodiversiteit, arbeidsproductiviteit en het energieverbruik’, gaat hij verder. Steverink nodigt meedenkers en –doeners uit om samen een stap voorwaarts te maken en het systeem in het echt te gaan bouwen.

Meer informatie

Contact

Wijnand Sukkel, Wageningen UR, wijnand.sukkel@wur.nl