Nieuws

Markt voor biologische aardappel met smaak

Gepubliceerd op
11 september 2008

Marktonderzoek heeft uitgewezen dat er behoefte is aan biologische aardappelrassen die zich duidelijk onderscheiden op smaak. De projectgroep Nieuw Aardappelras, onderdeel van de innovatiegroepen Markt & Ondernemerschap en Productkwaliteit en samengesteld uit het handelshuis Europlant, aardappelgroothandel A.C. Loogman & Zonen BV, een marketingdeskundige, vier aardappeltelers en twee onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderzocht de mogelijkheden van een nieuw aardappelras en ontwikkelt hiervoor een marketingconcept.

Biologische aardappelen hebben een marktaandeel van bijna 5%. Ruim 80% van de omzet wordt in de supermarkt gerealiseerd. Biologische aardappelen worden meestal verkocht als tafelaardappelen en zijn gemiddeld € 0,45 per kg duurder dan gangbare aardappelen. Jaarlijks komen meer en betere biologische aardappelrassen op de markt.

De projectgroep Nieuw Aardappelras heeft een marktonderzoek laten uitvoeren om te kijken waaraan een nieuw aardappelras moet voldoen en via welk afzetkanaal deze het beste vermarkt kan worden. Hiervoor zijn handelaren, supermarkten, biologische winkels, de verwerkende industrie, fastfoodketens en restaurants geïnterviewd.

De onderzoeksresultaten werden eind maart gepresenteerd aan deze marktpartijen. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de markt behoefte heeft aan biologische aardappelrassen die zich duidelijk onderscheiden op smaak. Daarnaast moeten ook het uiterlijk, beschikbaarheid, maat en teelbaarheid van goed niveau zijn. Een betere smaak kan gerealiseerd worden door verbetering van het teeltsysteem en door ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen. Telers zijn vooral op zoek naar aardappelrassen met goede teelbaarheid en hoge resistenties tegen met name Phytophthora en aardappelmoeheid. Dit geeft oogstzekerheid en waarborging van de aardappelkwaliteit.

Afzet van een op smaak geselecteerd aardappelras kan het beste plaatsvinden via handelaren en restaurants. Supermarkten verkopen aardappelen nu nog teveel op de kookeigenschappen vastkokend en kruimig. Hierin moet verandering komen, zodat de consument meer op de smaak gaat letten. Restaurants willen vooral een stabiele prijs/kwaliteitverhouding en voldoende beschikbaarheid. De verwerkende industrie (friet, chips, zetmeel en salade) en de fastfood restaurants hebben nauwelijks behoefte aan biologische aardappelen vanwege de specifieke eigenschappen en de geringe vraag in dit marktsegment.

Het vervolgonderzoek zal zich richten op het in de markt zetten van een geselecteerd aardappelras op smaak. In september dit jaar wordt hiervoor een pilot opgezet.

Klik hier voor de volledige tekst van het rapport  'Aardappel met smaak? : verkenning naar de markt voor een biologische aardappel welke zich onderscheidt op smaak' door Erik Hoogerduijn en Margriet Pool