Nieuws

Maaimeststoffen veelbelovend alternatief voor dierlijke mest

Gepubliceerd op
18 februari 2013

Maaimeststoffen gebruiken in plaats van dierlijke mest leidt tot minder fosfaataanvoer, betrouwbare stikstoflevering en hogere stikstofbenutting. Dit alles met gelijke of lagere kosten en met minder transport. Meerjarige veldproeven met grasklaver en luzerne als meststof laten dit zien. Genoemde voordelen zijn vooral interessant voor biologische akkerbouwbedrijven die grasklaver of luzerne in hun bouwplan hebben opgenomen.

Luzerne en grasklaver zijn bij biologische teelten noodzakelijk om de bodem vruchtbaar en gezond te houden. Met de verkoop ervan verdwijnen een heleboel mineralen, waardoor weer mestaankopen nodig zijn. Biologische mest wordt naar verwachting schaarser en duurder. Gebruik van luzerne of grasklaver als maaimeststof op het eigen land lijkt dan een aantrekkelijk alternatief.

Veldproeven

Op het akkerbouwbedrijf van Joost van Strien in de Noordoostpolder zijn vanaf 2008 meerjarige veldproeven gedaan naar het gebruik van maaimeststoffen als meststof. In de spinazie- en aardappelteelt is gebleken dat de stikstofwerking van maaimeststoffen goed voorspelbaar is. Conclusie na drie jaar onderzoek is dat de bemestende waarde vergelijkbaar is met die van dierlijke mest en ook even goed voorspelbaar is. Meer over dit onderzoek is gebundeld in het artikel Maaimeststoffen; Het ei van Columbus?. In het artikel zijn ook alle voor- en nadelen van maaimeststoffen op een rij gezet.

De vraag of het toepassen van maaimeststoffen ook uitvoerbaar is op bedrijfsniveau, wordt momenteel in vervolgonderzoek onderzocht.

Downloads

Meer downloads

Links