Nieuws

Maagdarmwormenbeheersing in de biologische geitenhouderij

Gepubliceerd op
3 januari 2011

Eind november kwamen experts van de verschillende diergroepen in Leusden bijeen om onderzoeksvragen én praktijkadviezen te formuleren om maagdarmwormen te beheersen met een minimaal gebruik van chemische middelen. De biologische geitensector heeft het afgelopen jaar met name problemen gehad met de bloedzuigende worm Haemonchus, die als tropische worm onder de warme en vochtige omstandigheden goed gedijde. De experts bespraken vooral mogelijke preventieve maatregelen en de werking van bepaalde kruiden.

Strak beweidingsregime helpt

In de strategie die tot op heden wordt ingezet (zie Stalkaart maagdarmwormen) speelt de preventie via het beweidingsregime een belangrijke rol:

  1. Niet te vroeg naar buiten (na eerste snede);
  2. Preventief beweiden (2-3 weeks in een perceel en niet eerder terug dan 12 weken);
  3. Monitoring van besmetting eind juli/augustus;
  4. Bij infectie behandelen in droogstand.

Biologisch geitenhoudster Ria Fokkink heeft de ervaring dat een latere weidegang echt scheelt!

Monitoring

Om er bij een besmetting vroeg bij te zijn lijkt het het beste om van geiten een mestmonsters te nemen die het minst in conditie zijn. Mestmonsters kunnen op een maagdarmwormenbesmetting worden geanalyseerd bij www.gd.nl en www.wormbestrijding.nl. Bij koeien kan nu ook een maagdarmwormenbesmetting in de melk worden aangetoond. Het zou mooi zijn als dat bij geiten ook zou kunnen leiden tot een vroege detectie van een besmetting.

Alternatieve middelen

Tot op heden hebben alternatieve voor chemische middelen niet altijd het gewenste effect gehad. Een test met knoflookextract in 2002 liet geen effect zien. De schimmel die larven van maagdarmen afvangt gaf niet afdoende resultaat. Een koperbolus heeft alleen effect op de maagdarmworm Haemonchus en, Cichorei alleen op Teledorsia). Uit het project ‘Natuurlijk gezond’ kwam het middel Paramaxin naar voren wat in Oostenrijk maagdarmwormen bij geiten reduceerde. Dit middel wordt komend jaar in een proef opgenomen van het project Biogeit. In België is in 2010 een middel van Biomühle & Kräuterfutter GmbH getest wat lijkt te werken tegen coccidiosses

Na behandelen

Neem de proef op de som: heb je goed gehandeld, werkt het middel nog? Kijk echter ook of geiten geen behoefte hebben aan extra mineralen en vitamine.

Downloads

Meer downloads

Links